Điểm báo tuần số 246 từ ngày 15-01-2018 đến ngày 20-01- 2018 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 22/01/2018, 15:25 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Công an nhân dân, Lao Động, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Đại đoàn kết, Công lý, Tuổi Trẻ, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (15-01) đồng loạt đưa tin về Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 khai, tổng kết công tác công an và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017. Trong năm qua, Ðảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; chỉ đạo xây dựng Ðề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành điều lệnh CAND. Trong công tác, chiến đấu, có 109.206 tập thể, cá nhân được Ðảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng; nhiều gương chiến đấu dũng cảm trong công tác phòng, chống tội phạm, tám đồng chí anh dũng hy sinh, 280 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ. Năm 2018, Ðảng ủy Công an Trung ương tập trung xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì dân phục vụ... Làm tốt công tác nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, chủ động tham mưu với Ðảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Tập trung phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn, phá rối an ninh trật tự. Phương châm hành động của toàn lực lượng năm 2018 là: "Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"… Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Công an phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, an ninh, an toàn để đất nước phát triển nhanh và bền vững.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Kiểm toán, Quân đội nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội mới, Người lao động, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (16-01) đưa tin về Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước. Năm 2017, Kiểm toán Nhà nước  cơ bản hoàn thành kế hoạch kiểm toán năm 2017 với 257/257 cuộc kiểm toán được thực hiện theo kế hoạch, xét duyệt 273/282 báo cáo kiểm toán, phát hành 193/282 báo cáo kiểm toán. Tính đến ngày 4-1-2018, số tiền xử lý tài chính là 43.660 tỷ đồng, trong đó, tăng thu giảm chi ngân sách nhà nước là 32.609 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 11.051 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2016. Qua kiểm toán, đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 96 văn bản pháp luật nhằm khắc phục lỗ hổng trong quy định, tránh thất thoát, lãng phí. Ðặc biệt, trong công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa 57.175 người và có kiến nghị chấn chỉnh siết chặt công tác quản lý... Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định với những kết quả đạt được, Kiểm toán Nhà nước đã ngày càng tạo được niềm tin với xã hội và thể hiện ngày càng rõ hơn vai trò của mình, giúp cho Quốc hội, Chính phủ nắm được tình hình kịp thời, sát thực tế để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trong hoạt động lập pháp và hành pháp. Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước cần chủ động, sáng tạo, kiên quyết hơn trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
    Báo Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam,  Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh tra, Đại đoàn kết, Công lý, Tuổi Trẻ, Hà Nội mới (17-01) phản ánh các nội dung của Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2017, toàn ngành thanh tra đã triển khai 7.539 cuộc thanh tra hành chính, 237.284 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm về kinh tế 67.754 tỷ đồng, vi phạm về đất đai 17.586 ha, kiến nghị thu hồi 43.321 tỷ đồng, 4.941 ha đất; ban hành hơn 148 nghìn quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 2.900 tỷ đồng; phát hiện 87 vụ việc với 123 người có hành vi liên quan tham nhũng (tăng 70% số vụ và 45% số người so năm 2016). Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, Thanh tra Chính phủ cần đổi mới công tác theo hướng tăng cường thanh tra chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc; chú trọng việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, nhất là tập trung vào trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, các ngành, chủ động kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý; việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Ðồng chí lưu ý, cần tăng cường phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung các lĩnh vực nhạy cảm, nguy cơ tham nhũng cao; phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng trong xử lý hành vi tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng được phát hiện; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, hạn chế và xử lý kịp thời sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đà Nẵng, Bảo vệ pháp luật, Lao Động, Tiền Phong, Người đưa tin, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên, Tài nguyên và Môi trường, Dân trí, VietNamNet, Đài TNVN, TTXVN (19-01) cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cuộc họp để xem xét xử lý, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 5 cán bộ chủ chốt của thành phố liên quan đến việc tham mưu bổ nhiệm cán bộ cùng một số vụ việc không đúng thẩm quyền. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Ban Cán sự đảng UBND thành phố; thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy;  thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Trần Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Đào Tấn Bằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp Đà Nẵng, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy;  thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Vũ Quang Hùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với  đồng chí Lê Quang Nam, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.  
 
    Báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Lao Động, Thanh Niên, Tiền Phong, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (19-01) đưa tin, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Ban Nội chính T.Ư và Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả chương trình công tác đề ra. Nổi bật là, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các tỉnh ủy, thành ủy ban hành nhiều chủ trương, giải pháp và tổ chức triển khai các quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng, gắn với chủ động theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Với nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương chủ trì cuộc họp liên ngành các cơ quan Trung ương và địa phương, bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giám định tư pháp để đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử 43 vụ án, 21 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Khẩn trương thanh tra, kiểm toán, kết luận, đề xuất xử lý trách nhiệm đối với 12 dự án chậm tiến độ, thua lỗ kéo dài.Trong năm 2018, ngành Nội chính Đảng xác định tiếp tục chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đã đề ra trong nghị quyết; Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là rà soát kết quả các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và Kiểm toán Nhà nước để xử lý nghiêm khắc các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế; rà soát kết quả thanh tra, kiểm tra một số dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT. Theo kế hoạch, năm nay, Ban Nội chính Trung ương tập trung tham mưu chỉ đạo kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ án; kết thúc xét xử phúc thẩm 4 vụ án; kết thúc xác minh, xử lý 25 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban Nội chính các cấp tỉnh ủy, thành ủy phải tham mưu chỉ đạo xử lý xong các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo, xử lý. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị ngành Nội chính Đảng tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm và giải pháp xử lý hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt” trong xã hội; chú trọng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và các Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp để thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, những vụ việc, thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 
 
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2017
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2017
    Báo Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Đài THVN (19-01) đưa tin, Hội nghị giao ban giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ Quốc phòng năm 2017. Năm 2017, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Kết quả phối hợp giữa hai lực lượng đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ phối hợp của hai lực lượng. Đồng thời, thống nhất cao nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới sẽ tập trung tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, chủ động trao đổi, xác minh thông tin liên quan nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đẩy mạnh phối hợp phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, sử dụng công nghệ cao. Tăng cường phối hợp trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định. Từ đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Lao Động, Đại đoàn kết, Tiền Phong, Nhà báo và Công luận, Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Sài Gòn giải phóng, Công lý, Hà Nội mới, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN (20-01) cho biết, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị đã nghe và đóng góp ý kiến vào kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, dành thời gian thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo chuyên đề: Kiểm soát quyền lực và phòng, chống "chạy chức, chạy quyền" trong công tác tổ chức cán bộ, là cơ sở đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy chế về kiểm soát quyền lực và phòng, chống chạy chức, chạy quyền. Năm 2017, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã nỗ lực tham mưu và tổ chức thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra; tiếp tục mở rộng dân chủ, đổi mới phương pháp, quy trình, cách làm; tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm soát quyền lực và kiểm tra, giám sát chặt chẽ; tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thay mặt Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, đóng góp hiệu quả vào thành tựu chung của đất nước. Một trong những nhiệm vụ của năm 2018 được Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh, đó là Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị thật tốt nội dung trình các Hội nghị Trung ương sắp tới, mà trước mắt là Đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" trình Hội nghị Trung ương 7 trên cơ sở chuẩn hoá và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Thanh tra, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (15-01) đưa tin về Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ và Cơ quan phòng, chống tham nhũng Cộng hòa Pháp. Theo Bản ghi nhớ, hai cơ quan tăng cường phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trên nguyên tắc bình đẳng, hữu nghị, cùng có lợi, phù hợp luật pháp, tập quán mỗi nước và pháp luật quốc tế. Ðồng thời, thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin, tài liệu nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng, nhất là các biện pháp nhận diện phương thức, thủ đoạn của đối tượng có hành vi tham nhũng để chủ động ngăn ngừa, đấu tranh phát hiện, xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, tổ chức, tham dự các diễn đàn, hội thảo, hội nghị về công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức chương trình truyền thông tăng cường liêm chính, giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của người dân trong hoạt động phòng, chống tham nhũng…
 
    Báo Nhân Dân (15-01) dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt, tạm giam đối với Mai Thị Búp, nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam, về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Mai Thị Búp tham gia lập khống hợp đồng hóa đơn chuyển nhượng đất để rút hơn 12,5 tỷ đồng ngoài sổ sách, chi trái nguyên tắc, gây thiệt hại nghiêm trọng ngân sách nhà nước. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
 
    Báo Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, An ninh Thủ đô, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người đưa tin, Giao thông, VietNamNet, Đài TNVN, TTXVN (16-01) đưa tin, Công an tỉnh Quảng ninh vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Hằng, Kế toán kiêm Thủ quỹ Phòng giao dịch Trà Cổ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Hằng đã lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của khách hàng và của Giám đốc Phòng giao dịch Trà Cổ rút chiếm đoạt trên 8,4 tỉ đồng.
 
    Báo Công an nhân dân, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Dân trí, Thanh Niên, Người lao động, Đài TNVN (16-01) Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ký cáo trạng, chuyển đến Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ truy tố Phan Bá Tòng, Giám đốc Công ty Thiên Mã, Khu Công nghiệp Trà Nóc II và Trần Thị Diễm, nguyên kế toán trưởng của Công ty Thiên Mã về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các bị cáo Nguyễn Thị Mai nguyên trưởng phòng tín dụng  Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang (gọi tắt VDB Cần Thơ); Lâm Chí Công, nguyên Phó phòng tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ và Huỳnh Thanh Trúc, nguyên cán bộ tín dụng VDB Cần Thơ cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.  Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định… Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi.
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Thanh tra, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, An ninh Thủ đô, Tuổi Trẻ, Người lao động, Dân trí, Đài THVN (19-01) phản ánh các nội dung kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và một số đơn vị thành viên, thời kỳ từ năm 2010 đến tháng 6-2015. Thanh tra Chính phủ  đánh giá ngoài những kết quả đạt được, TKV cùng các đơn vị thành viên đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong khoảng thời gian trên. Theo Thanh tra Chính phủ, Hội đồng thành viên và tổng giám đốc TKV đã quyết định chủ trương và quản lý quá trình thực hiện đầu tư tài chính thuộc ngành nghề kinh doanh chính thiếu cơ sở pháp lý và thực tiễn, vi phạm quy định của pháp luật… Hậu quả khiến một số khoản đầu tư không hiệu quả, thua lỗ, mất vốn với giá trị rất lớn; tổng số tiền và đất đai qua thanh tra cần kiến nghị xử lý lên tới gần 15.000 tỷ đồng và hơn 6,6 triệu m2 nhà, đất. Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao Cơ quan điều tra tiếp nhận xử lý nhiều sai phạm tại TKV và các đơn vị liên quan.
 
    Báo Tuổi Trẻ, Dân trí, TTXVN (20-01) thông tin từ Sở Y tế Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Khanh, Giám đốc Trung tâm y tế quận Thốt Nốt và ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm y tế quận Thốt Nốt, do để xảy ra một số sai phạm tại đơn vị. Theo kết luận của Thanh tra Sở Y tế Cần Thơ, từ năm 2013 đến tháng 8-2017, Trung tâm Y tế Thốt Nốt để ngoài sổ sách các khoản tiền dịch vụ trên 966 triệu đồng; trong đó tổng số tiền đã chi trên 849 triệu đồng, số tiền chi không đúng quy định trên 625 triệu đồng. Ngoài kỷ luật 2 lãnh đạo của Trung tâm, Sở Y tế cũng yêu cầu Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật đối với kế toán, thủ quỹ của Trung tâm...
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Tiền Phong (18-01) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết ông Lý Di Hoàng, Phó Tỉnh trưởng Giang Tây, đã bị tổ chức điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật. Kể từ sau Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tháng 10-2017, đến nay đã có tổng cộng 6 cán bộ lãnh đạo giữ chức vụ từ cấp phó tỉnh trưởng trở lên của Trung Quốc bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật.
 
    Báo Thanh tra (19-01) đưa tin, Tòa án ở Tây Ban Nha ra phán quyết Công ty Xây dựng Ferrovial có hành vi hối lộ Đảng Hội tụ Dân chủ xứ Catalan (CDC) 6,6 triệu euro dưới dạng tài trợ cho Nhà hát Palau de la Musica với mục đích giành giật hợp đồng xây dựng công từ đối thủ cạnh tranh. Giám đốc Nhà hát hưởng khoản lớn tiền hoa hồng từ Ferrovial. Cựu Thủ quỹ CDC bị tuyên án 4 năm 5 tháng tù giam và nộp phạt 3,7 triệu euro.  Cựu Giám đốc Nhà hát Fèlix Millet nhận mức án dưới 10 năm tù, nộp phạt 4,1 triệu euro; Phó Giám đốc Nhà hát Jordi Montull nhận mức án 7,5 năm tù, nộp phạt 2,9 triệu euro… 
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
 
    - Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2017.
 
    - Kỷ luật Ban Cán sự Đảng UBND TP. Đà Nẵng và 05 cán bộ chủ chốt có liên quan.
 
    - Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý sai phạm tại Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam.
 
    - Kế toán kiêm thủ quỹ Ngân hàng Agribank Móng Cái - Quảng Ninh chiếm đoạt 8,4 tỷ đồng.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.