Điểm báo tuần số 252 từ ngày 26-02 đến ngày 03-3 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 05/03/2018, 14:46 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
Báo Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài THVN, TTXVN (28-02) phản ánh nội dung làm việc giữa Đoàn giám sát của Quốc hội với Thường trực Chính phủ. Thời gian qua, Đoàn giám sát của Quốc hội tổ chức ba đoàn thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 tại nhiều địa phương và một số bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty; nhằm đánh giá lại việc quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và công tác cổ phần hóa giai đoạn 2011-2016; xem xét các kết quả tích cực và bất cập, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm trong quá trình triển khai chính sách, pháp luật. Đoàn giám sát ghi nhận bước đầu một số kiến nghị, giải pháp để làm tốt hơn việc quản lý vốn, tài sản và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trong đó có việc ban hành Luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hoàn thiện các văn bản pháp luật phù hợp nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Đài THVN, Đài TNVN (28-02) đưa tin, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trong năm 2017, góp phần tích cực phục vụ Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương hoàn thành chương trình công tác đã đề ra. Chủ tịch nước hoan nghênh Văn phòng đã triển khai các công việc một cách tích cực, bảo đảm đúng tiến độ việc sáp nhập về Ban Nội chính Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Chủ tịch nước lưu ý, nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều vấn đề mới đặt ra cần phải được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Đây là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chính vì vậy, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cần bám sát những quan điểm cơ bản đã được đề cập trong Nghị quyết 49-NQ/TW để kiến nghị các chủ trương, giải pháp phù hợp trong lĩnh vực cải cách tư pháp; phối hợp các cơ quan chức năng của Quốc hội, Chính phủ để thẩm định, kiến nghị Quốc hội thông qua những sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các dự án luật bám sát nghị quyết của Đảng, bảo đảm quyền công dân, quyền con người; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vì dân, sống và làm việc bình đẳng theo Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm tính răn đe, ngăn chặn vi phạm pháp luật, nhưng cũng thể hiện được chính sách khoan hồng, nhân văn của Đảng, Nhà nước; phải công khai, minh bạch, nhưng cũng không để ảnh hưởng đến quyền lợi công dân và tránh để kẻ xấu xuyên tạc.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương
    Báo Nhân Dân (28-02) cho biết, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) họp, tổng kết Giải lần thứ 2 - năm 2017; bàn, triển khai tổ chức Giải lần thứ 3 - năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải nêu rõ: Giải Búa liềm vàng lần thứ 2 - năm 2017 thành công lớn, toàn diện và có sức lan tỏa sâu rộng, được dư luận quan tâm, đánh giá cao. Đồng chí nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiện nay có vai trò cực kỳ quan trọng. Toàn Đảng và toàn dân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Tới đây, Hội nghị Trung ương 7 sẽ bàn chuyên đề về công tác cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đây là nhiệm vụ cơ bản, then chốt của then chốt, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đó là ba vấn đề trọng tâm, cơ bản trong năm 2018 cần bám sát trong quá trình tổ chức giải. 
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Chính phủ, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Biên Phòng, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Xây dựng Đài TNVN (01-3) phản ánh các nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2018, năm có chủ  đề "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm nhìn chung ổn định, tốc độ tăng giá tiêu dùng được kiểm soát thấp hơn cùng kỳ năm 2017 và trong phạm vi mục tiêu của Quốc hội; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, thanh khoản tốt; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tuy thấp hơn cùng kỳ năm 2017 nhưng giải ngân vốn FDI đạt khá. Tình hình sản xuất kinh doanh các khu vực diễn biến tích cực. An sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được bảo đảm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông được chỉ đạo và phát triển toàn diện. Các hoạt động chính trị, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được tổ chức chu đáo, đạt kết quả thiết thực. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương phải luôn chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình, nghiên cứu, phân tích kỹ để đề xuất giải pháp, kịch bản tăng trưởng, phát triển đối với từng ngành, lĩnh vực cho phù hợp; từng thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. 
 
    Báo Gia Lai, Lao Động, Đại đoàn kết, Thanh tra, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Người lao động, Đài TNVN, Đài THVN (02-3) dẫn thông tin từ Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết vừa thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Bùi Sỹ Nguyên - Bí thư Đảng ủy Thị trấn Chư Sê. Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê, ông Bùi Sỹ Nguyên đã có những khuyết điểm, vi phạm như: Thực hiện không nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, dùng công quỹ Nhà nước để sử dụng trái quy định; vi phạm quản lý đầu tư xây dựng cơ bản dẫn đến thất thoát tiền của Nhà nước số tiền gần 350 triệu đồng. Ngoài ra, trong công tác luân chuyển, bổ nhiệm Hiệu phó, Hiệu trưởng hay mua sắm, sửa chữa các gói cơ sở vật chất... của ngành giáo dục Chư Sê thời ông Nguyên làm Trưởng phòng cũng cũng có nhiều vi phạm.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Quân đội nhân dân, Nhà báo và Công luận, Đại đoàn kết, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (03-3) cho biết, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành Kỳ họp thứ 5, thảo luận, góp ý hoàn thiện dự thảo Báo cáo tư vấn về: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần chuẩn bị đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Tại Hội nghị, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, thực tiễn đến từ các ban đảng, cơ quan trung ương đã tập trung thảo luận năm nhóm vấn đề trọng tâm: 1) Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương  3 (khóa VIII), từ những kết quả đạt được, những bất cập tồn tại trong công tác lý luận về đội ngũ cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, hình thành tư duy và hệ thống lý luận mới, mang tính đột phá về công tác cán bộ trong tình hình mới. 2) Từ thực tiễn phát triển của đất nước và tầm quan trọng có ý nghĩa quyết định của công tác cán bộ, xác định đúng tầm của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ trên tinh thần đổi mới; đồng thời đề xuất cùng với việc ban hành một nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, cần thiết xây dựng Chiến lược cán bộ trong tình hình mới. 3) Thảo luận đề xuất trọng tâm và các đột phá trong đề án trình Hội nghị Trung ương 7; gắn nội dung này với các Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). 4) Thảo luận kỹ khái niệm, nội dung, phương thức và cơ chế xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; xác định những phẩm chất, tố chất cần có, cũng như việc nhìn nhận và đánh giá cán bộ cấp chiến lược. 5) Đề xuất các giải pháp đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá cán bộ, nhất là việc xác định các tiêu chí định lượng để đánh giá cán bộ, kiểm soát quyền lực, tạo động lực, thu hút nhân tài, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đạo đức công vụ, các cơ chế để nhân dân góp phần vào xây dựng Đảng và công tác cán bộ.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Gia Lai, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, Đài TNVN (27-02) dẫn nguồn tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sai phạm hàng tỷ đồng tại Phòng Giáo dục huyện Chư Pưh sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai thụ lý. Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh có nhiều dấu hiệu sai phạm liên quan tới việc chi tài chính sai quy định nhà nước, lập chứng từ khống để rút tiền ngân chiếm đoạt để tiêu dùng cá nhân gần 6 tỷ đồng . Trong đó,  03 cá nhân sai phạm là ông Phan Trung Dũng, nguyên Kế toán; bà Nguyễn Thị Mỹ Sang và bà Phan Thị Hồng Ca, đều nguyên Thủ quỹ của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh. 
 
    Báo Hậu Giang, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Công lý, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Dân trí, Giao thông (28-02) cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang. Trong số các bị cáo có Võ Trường Hùng, nguyên Tổng Giám đốc; Đặng Hoàng Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc và Huỳnh Văn Thông, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo cáo trạng, các bị cáo cấu kết lập khống các hợp đồng mua, bán gạo, chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng và lập các chứng từ không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho công ty Lương thực Hậu Giang số tiền hơn 172 tỷ đồng. Riêng Huỳnh Văn Thông, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng không thực hiện hết trách nhiệm kiểm tra, giám sát, chỉ đạo để Võ Trường Hùng làm trái quy định của Nhà nước trong một thời gian dài gây thiệt hại của công ty hơn 205 tỷ đồng, làm mất phần góp vốn của Tổng Công ty Lương thực miền Nam tại Công ty Lương thực Hậu Giang.
Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí (01-3) đưa tin, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo nguyên là cán bộ Navibank  trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Navibank (nay là Ngân hàng TMCP Quốc dân - NCB). Đây là một phần của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý rủi ro, VietinBank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh gây ra. Theo cáo trạng, từ  tháng 11-2010 đến tháng 5-2011, Hội đồng tín dụng của Navibank gồm 10 bị cáo nêu trên ký biên bản đồng ý cấp tín dụng cho 14 nhân viên số tiền 1.543 tỷ đồng để các nhân viên gửi vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè lấy lãi suất chênh lệnh ngoài hợp đồng 24 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo đã bị Huyền Như lợi dụng để chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Navibank. Dự kiến, phiên tòa diễn ra đến ngày 16-3-2018.
 
    Theo tin từ Báo Hà Tĩnh, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài TNVN (01-3), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Tuấn, kế toán UBND xã Thạch Sơn về hành vi “Tham ô tài sản”. Tuấn đã tham mưu lập khống các hồ sơ quyết toán, hồ sơ nghiệm thu cho toàn bộ công trình đường giao thông nông thôn mới trong xã năm 2016 để rút toàn bộ 207 triệu đồng. Trong đó Tuấn đã sử dụng, chi tiêu cá nhân 57 triệu đồng. Hiện Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
 
    Báo Bảo vệ pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh (02-3) dẫn thông tin từ UBND TP. Cần Thơ cho biết, liên quan đến việc nguyên 07 cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải bị kết án về tội nhận hối lộ gần 4 tỷ đồng, UBND Thành phố đang xem xét kỷ luật đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, đã tiến hành kiểm điểm xong đối với Giám đốc Sở Giao thông vận tải, sau đó sẽ tiến hành kiểm điểm đối với phó giám đốc. Trên cơ sở kiểm điểm và theo quy định hiện hành, UBND Thành phố Cần Thơ sẽ quyết định hình thức kỷ luật về mặt chính quyền đối với hai cá nhân này.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Nhân Dân (26-02) đưa tin, 5 ủy viên công tố đề nghị giấu tên đã cùng ‎ký vào một lá đơn và gửi cho ông Shaun Abrahams, Giám đốc Ủy ban Công tố Quốc gia Nam Phi Shaun Abrahams đề nghị khởi tố cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. Ông Jacob Zuma có thể phải đối mặt với 18 tội danh liên quan tham nhũng, rửa tiền và làm ăn phi pháp trong suốt gần 10 năm cầm quyền.
 
    Thông tấn xã Việt Nam (02-3) cho biết, Cảnh sát Brazil cáo buộc ông Gustavo Arribas, Giám đốc Tình báo Argentina đã nhận một khoản tiền hối lộ. Giám đốc Cảnh sát Liên bang Brazil Victor Hugo Rodriguez khẳng định: Trong quá trình điều tra hoạt động của một công ty Brazil, chúng tôi phát hiện một khoản tiền duy nhất có trị giá 850.000 USD rời khỏi Brazil, đi qua một tài khoản ở Hong Kong và cuối cùng được chuyển tới một tài khoản ở Argentina liên quan tới Giám đốc Cơ quan tình báo nước này. Trước thông tin trên, ông Arribas ngay lập tức đã gửi một thông cáo báo chí bác bỏ những cáo buộc tham nhũng do phía Brazil đưa ra.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
 
    - Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Thường trực Chính phủ.
    
    - Thất thoát 172 tỷ tại Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang.
 
    - Xét xử vụ án gây hậu quả nghiêm trọng tại Ngân hàng Navibank.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.