Kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thứ Sáu, 29/11/2019, 07:54 [GMT+7]
    Thực hiện chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019, từ ngày 10/10/2019 đến 05/11/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An tiến hành kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Hóa
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Hóa
    Qua công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước cho thấy, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thanh tra thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch thanh tra đề ra; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và thực hiện đúng trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra; các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý kết luận thanh tra bảo đảm đúng quy định của pháp luật; không có mâu thuẫn hoặc khác biệt trong kiến nghị của các đoàn thanh tra với kết luận, quyết định của người có thẩm quyền.
 
    Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc; việc xử lý, chấn chỉnh những sai phạm xảy ra của các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện tương đối nghiêm túc, các kiến nghị về xử lý tài chính được thực hiện tích cực, đạt tỷ lệ tương đối cao; hầu hết đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục về những sai phạm trong công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước theo quy định, qua đó, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 
 
    Theo kế hoạch, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019 cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, kết luận và báo cáo Trung ương trước ngày 30/12/2019.
                                                                 Hoàng Anh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An)
 
.