Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre: Theo dõi, đôn đốc việc xử lý vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế, chức vụ

Thứ Tư, 27/11/2019, 19:45 [GMT+7]
    Trong tháng 10/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy báo cáo 9 tháng năm 2019; kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2019.
 
    Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp dân theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị, định kỳ tháng 10/2019. Đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đồng chí Bí thư Huyện ủy Ba Tri về nội dung liên quan đến tình hình, kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Một Hội nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre
Một Hội nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre
    Báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban công tác nội chính phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2019; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư 9 tháng năm 2019; kết quả thẩm tra, xác minh bước đầu đối với đơn tố cáo của công dân.
 
    Ban hành quyết định thành lập Đoàn khảo sát, nắm tình hình về công tác quản lý người nước ngoài thông qua người khác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; tổ chức cuộc họp với các ngành để trao đổi, thống nhất liên quan đến việc giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất của công dân.
 
    Trong kỳ, tiếp nhận, xử lý 72 đơn thư; trong đó, khiếu nại 24 đơn, tố cáo 15 đơn, kiến nghị, phản ánh 33 đơn; tiếp nhận từ Văn phòng Tỉnh ủy 50 đơn; đã xử lý: 24 đơn, gồm: Khiếu nại 07 đơn, tố cáo 06 đơn, kiến nghị, phản ánh yêu cầu 11 đơn, đang nghiên cứu, đề xuất 26 đơn.
 
    Đoàn kiểm tra 120 của Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc tại Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh theo kế hoạch; kết thúc kiểm tra tại Đảng ủy Công an tỉnh.
 
    Tham gia Đoàn Thanh tra của Thanh tra tỉnh để thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách.
 
    Theo dõi tình hình, tiến độ giải quyết 05 vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế, chức vụ.
                                                                                   Trịnh Hoàn
.