Phú Yên: Tăng cường bảo vệ người tố giác tham nhũng

Thứ Năm, 30/05/2019, 14:45 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch 103 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10-1-2019 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phải xem việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội mà trước hết là của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và cơ quan chức năng ở các cấp.
 
Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy
Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy
    Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với tuyên truyền sâu rộng các quy định về tố cáo và cơ chế bảo vệ người tố cáo; về vai trò, trách nhiệm của xã hội và mỗi công dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Đặc biệt, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách. Đồng thời, lực lượng chức năng phải chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…
P.V
.