Thành phố Hồ Chí Minh: Công bố Kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát năm 2019

Thứ Ba, 14/05/2019, 11:47 [GMT+7]
    Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp thành phố năm 2019, xác định rõ công việc cụ thể của Ban Thường vụ Thành ủy, các ban đảng của Thành ủy, HĐND Thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị - xã hội.
 
    Chương trình tập trung vào những nội dung như: Việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội; nhiệm vụ đột phá cải cách hành chính; vận động người dân không xả rác ra đường và xuống kênh rạch… Trong đó, các ban đảng của Thành ủy tùy theo chức năng sẽ tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát cụ thể. 
 
Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
    UBKT Thành ủy kiểm tra tổ chức đảng các cấp và đảng viên khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, gắn với việc thực hiện Quy định về 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy (quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước); về quản lý tài chính Đảng và các tài sản, tài chính, đầu tư công quan trọng.
 
    Ban Nội chính Thành ủy kiểm tra về công tác phòng ngừa tham nhũng, đặc biệt là “tham nhũng vặt”. Thanh tra Thành phố tập trung vào công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoặc thực hiện thanh tra về lĩnh vực kinh tế - xã hội…
 
    Đây là lần đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát tổng thể của toàn hệ thống chính trị thành phố, nhằm đảm bảo các cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát trên toàn địa bàn thành phố không bị chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót, không để xảy ra tình trạng một cơ quan, đơn vị phải tiếp, làm việc với quá nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát trong một năm, ngoại trừ phải tiếp các đoàn của Trung ương.
 
    Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, căn cứ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tùy theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, định kỳ 3 tháng (hoặc kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra, giám sát) phải công khai kết quả bằng hình thức thích hợp, trên trang thông tin điện tử của đơn vị, Trang thông tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Báo Sài Gòn giải phóng.
Thùy Linh
;
.