Kiên Giang: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng

Thứ Tư, 13/03/2019, 17:37 [GMT+7]
    UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019 với yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, phát hiện với kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, không có đặc quyền trong xử lý tham nhũng.
 
    Kế hoạch yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Theo đó, thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng, lãng phí có nhiều dư luận; thực hiện tốt chủ trương bố trí, đề bạt, bổ nhiệm một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp huyện không phải là người địa phương ở những nơi có điều kiện. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Thực hiện việc tạm đình chỉ công tác của cán bộ, công chức, viên chức để thẩm tra xác minh, kết luận, xử lý kịp thời khi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí.
 
Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Kiên Giang
Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Kiên Giang
    Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo rà soát, sửa đổi, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, vướng mắc, không còn phù hợp để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN, trong đó cần tập trung rà soát: (1) Các quy định về PCTN trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương. (2) Quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, nhất là các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: Đầu tư xây dựng; thu chi ngân sách; quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản công; quản lý doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thuế, ngân hàng, hải quan; chế độ, định mức, tiêu chuẩn. (3) Quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra. 
 
    Thanh tra tỉnh chỉ đạo thanh tra các cấp, các ngành tập trung triển khai các cuộc thanh tra đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm nhằm ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra và khả năng phát hiện hành vi tham nhũng; phối hợp có hiệu quả với các cơ quan trong khối nội chính xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về PCTN; tổ chức thực hiện tốt việc theo dõi, đánh giá kết quả công tác PCTN. 
 
    Công an tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng do cơ quan thanh tra và các cơ quan, tổ chức khác phát hiện, kiến nghị; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý các tin tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng; tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài. Tập trung điều tra xử lý dứt điểm các vụ việc sai phạm gồm: Vụ Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng, vụ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyền Gò Quao, vụ sai phạm trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm, huyện Phú Quốc. Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo Công an cấp huyện điều tra, xử lý dứt điểm: Vụ sai phạm trong xét duyệt bồi thường tại xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc; vụ lạm quyền xảy ra tại xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc; vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn tại Bưu điện huyện Kiên Hải và các vụ việc mới được phát hiện. 
 
    Áp dụng các biện pháp điều tra, xác minh, trưng cầu giám định tư pháp kịp thời, chính xác, chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình điều tra xử lý các vụ việc, vụ án. Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng bao che tham nhũng, thiếu kiên quyết trong thu hồi tài sản tham nhũng. 
 
    Kế hoạch cũng yêu cầu đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong Nhân dân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN; tạo điều kiện để người dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác PCTN. Phát huy vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức.
Bình Minh
;
.