Bộ Công an: Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Năm, 14/03/2019, 14:09 [GMT+7]
    Bộ Công an vừa tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công an nhân dân (CAND) năm 2018, triển khai kế hoạch công tác năm 2019. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong CAND; tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí trong CAND và đấu tranh chống tội phạm tham nhũng.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng CAND về PCTN được tăng cường, có chiều sâu và hiệu quả; tổ chức bộ máy trong CAND được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính trong lực lượng CAND tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng… Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đã xử lý kịp thời, nghiêm minh những sai phạm của cán bộ, chiến sỹ Công an; kê khai tài sản, thu nhập, ứng xử trong CAND ngày càng tốt hơn; chuyển đổi vị trí công tác tiếp tục được thực hiện. Ban Chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ và Công an các địa phương hoạt động có hiệu quả hơn, góp phần phòng ngừa, hạn chế sai phạm trong lực lượng CAND.
 
    Năm 2018, có 477 lượt cán bộ, chiến sĩ liêm khiết không nhận hối lộ với số tiền 393.910.000 đồng. Công tác điều tra, xử lý tội phạm về kinh tế, tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, được Nhân dân đánh giá cao, dần khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Năm 2018, các cơ quan điều tra trong CAND đã thụ lý điều tra 454 vụ án, 949 bị can phạm tội về tham nhũng. Trong đó, khởi tố mới 298 vụ, 547 bị can.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng những thành tích trong công tác đấu tranh PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của lực lượng CAND năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, Ban Nội chính Trung ương luôn ghi nhận, đánh giá cao công tác PCTN của lực lượng CAND; cũng như những đóng góp, ý kiến tham mưu của lực lượng CAND, đã góp phần tích cực để công tác PCTN đạt được hiệu quả cao hơn. Đồng thời, khẳng định mô hình PCTN kết hợp với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an là rất thiết thực, hiệu quả, cần được triển khai nhân rộng ở các bộ, ban, ngành Trung ương...
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Để công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng CAND ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới, phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, nhiệm vụ PCTN, lãng phí của lực lượng CAND cần được cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện kiên quyết, từ chủ trương đến việc tổ chức thực hiện các biện pháp PCTN, lãng phí; gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đối với việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN, lãng phí, nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong CAND khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách; cán bộ, chiến sỹ phải giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, đẩy lùi tiêu cực. 
 
    Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ là rất quan trọng, do đó, phải chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng nhằm mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng trong CAND, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.
 
    Công an các đơn vị, địa phương cần kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo mô hình tổ chức mới; chủ động bám sát các chủ trương, biện pháp chỉ đạo PCTN, lãng phí của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và tình hình thực tiễn để đề ra các chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác PCTN, lãng phí sát hợp, kịp thời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
                                                                                       Kim Anh
;
.