Khánh Hòa: Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 29.278 lượt người

Thứ Hai, 23/10/2017, 09:48 [GMT+7]

Trong 9 tháng năm 2017, các cơ quan, đơn vị tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 362 lớp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 29.278 lượt người tham dự bằng nhiều hình thức, thiết thực.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan báo, đài thường xuyên xây dựng các chương trình, chuyên mục về nêu gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cử phóng viên điều tra viết bài phản ánh theo thông tin từ đơn, thư gửi đến tòa soạn và qua đường dây nóng của báo Khánh Hòa đối với các vụ việc, hành vi có liên quan đến tham nhũng, lãng phí.

Một hội nghị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Khánh Hòa
Một hội nghị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện 227 cuộc kiểm tra về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực hoạt động; chuyển đổi vị trí công tác đối với 290 người; 37 cuộc kiểm tra về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; 168 cuộc kiểm tra về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, xử lý 19 đơn vị có vi phạm; báo cáo về tình hình tặng quà, trong 9 tháng đầu năm 2017, không phát hiện trường hợp nhận quà tặng không đúng quy định và không có trường hợp nào nộp lại quà tặng.

Theo phân cấp, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17-7-2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 30-10-2013 của Thanh tra Chính phủ; kết quả thực hiện có 93/93 đơn vị đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; số người đã kê khai tài sản, thu nhập là 8.290/8.290, đạt 99,90%; 100% bản kê khai được công khai và không có trường hợp nào phải xác minh tài sản, thu nhập.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với Chủ tịch và Kế toán Hội chữ thập đỏ tỉnh; tiếp nhận 12 đơn thư liên quan đến tham nhũng (lưu 06 đơn; chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 05 đơn; đã xử lý, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy 01 đơn).

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 9 đơn có liên quan đến tham nhũng. Đã xử lý lưu 04 đơn (đơn trùng, nặc danh); chuyển 05 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tiếp nhận kết quả giải quyết 02 đơn năm 2016 chuyển sang.

Các cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý 06 vụ án/11 bị can, trong đó khởi tố mới 03 vụ/07 bị can; tiếp tục điều tra án cũ 01 vụ án/02 bị can; kết thúc điều tra bổ sung và chuyển Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 02 vụ án/ 02 bị can; phục hồi điều tra 01 vụ án. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố 03 vụ án/03 bị can. Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử sơ thẩm 02 vụ án/02 bị cáo.

                                                                                           P.V

;
.