Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh những sai phạm, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Thứ Năm, 19/10/2017, 15:04 [GMT+7]
    Chiều 18-10-2017, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo và thành viên Đoàn công tác đã công bố dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Yên Bái.
 
    Làm việc với Đoàn công tác, về phía Tỉnh ủy Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính tỉnh và lãnh đạo các cơ quan được kiểm tra, giám sát.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo Báo cáo, những năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng của địa phương; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng; đưa nội dung kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng vào Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; xử lý kỷ luật nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, sai phạm về quản lý kinh tế.
 
    Công tác thanh tra vụ việc, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt được những kết quả tích cực; đã phát hiện, xử lý nhiều sai phạm về kinh tế. Qua đó từng buớc chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, hạn chế trong quản lý kinh tế, xã hội, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân tại địa phương.
 
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương. Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời một số vụ án tham nhũng, kinh tế dư luận quan tâm và báo chí nêu.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kết luận Hội nghị
    Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, như: Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân của tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng chưa được phát huy đúng mức; số cuộc thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế nhiều, nhưng chưa phát hiện vụ việc nào có dấu hiệu tội phạm để kiến nghị khởi tố, điều tra; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế còn một số thiếu sót; tỷ lệ thu hồi tài sản từ các vụ án kinh tế do Cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh thực hiện còn thấp…
 
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ghi nhận những kết quả của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp, ngành trong tỉnh đã đạt được trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thời gian qua. Để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương thời gian tới, đồng chí đề nghị: (1) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; (2) Chỉ đạo tập trung kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, dư luận quan tâm như khoáng sản, đất đai, dự án đầu tư, thuế, công tác cán bộ…; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng của các cơ quan, đơn vị chức năng như của thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử…; (3) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ đã khởi tố, dư luận còn nhiều băn khoăn; (4) Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính và Ban Nội chính Tỉnh ủy; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng phải bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương góp phần ổn định an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị
    Đối với các kiến nghị của Đoàn công tác, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch để tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh trong thời gian tới. Giao thành viên Đoàn công tác tiếp thu ý kiến của địa phương để hoàn thiện báo cáo.
 
    Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn công tác. Đồng chí khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện những kiến nghị mà Đoàn công tác đã nêu.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trao tiền ủng hộ cho Nhân dân vùng lũ lụt tại tỉnh Yên Bái
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trao tiền ủng hộ cho Nhân dân vùng lũ lụt tại tỉnh Yên Bái
    Cũng tại Hội nghị, các đồng chí trong Đoàn công tác số 3 đã quyên góp, ủng hộ 20 triệu đồng nhằm chia sẻ những mất mát, khó khăn của nhân dân tỉnh Yên Bái do thiên tai gây ra.
Đặng Phước
;
.