Phú Yên: Thực hiện có hiệu quả công tác nội chính quý III năm 2018

Thứ Hai, 08/10/2018, 15:11 [GMT+7]
    Qúy III năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác nội chính; ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và các văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các hoạt động lễ, hội diễn ra trên địa bàn. 
 
    Lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, xử lý tội phạm. 
 
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra tại Cục thi hành án dân sự tỉnh
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra tại Cục thi hành án dân sự tỉnh
    Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường, kiểm sát chặt chẽ, việc bắt giam, giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đảm bảo đúng quy định pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã thụ lý kiểm sát 543 tin, trong đó Cơ quan điều tra đã giải quyết 300 tin, trong đó khởi tố đối với 111 tin; không khởi tố đối với 168 tin; tạm đình chỉ 21 tin; đang giải quyết 243 tin; quá hạn 01 tin. Qua kiểm sát, yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 01 vụ, 04 bị can; yêu cầu truy nã 02 bị can). Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm 100 vụ, 172 bị can; kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật 2.576 vụ, việc theo thủ tục theo thủ tục sơ thẩm, 115 vụ việc theo thủ tục phúc thẩm. 
 
    Tòa án nhân dân 2 cấp đã tập trung giải quyết, xét xử các loại án đã thụ lý. Tổng số thụ lý 3.103 vụ án các loại. Trong đó, án hình sự thụ lý hai cấp là 178 vụ, 300 bị cáo, đã giải quyết 99 vụ, 169 bị cáo, đạt tỷ lệ 55,62% so với tổng số vụ án hình sự; thụ lý án dân sự, hành chính 2.925 vụ, việc, trong đó đã giải quyết 1.017 vụ việc, đạt tỷ lệ 34,76% so với tổng số vụ việc dân sự, hành chính.
 
    Cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp đến nay phải thi hành án 5.153 việc, với tổng số tiền phải thi hành là 1.577.385.462.000 đồng. Qua xác minh phân loại có 3.557 việc có điều kiện thi hành, trong đó đã thi hành xong 1.612 việc, đạt tỷ lệ 45,3%; số tiền có điều kiện thi hành là 1.311.509.459.000 đồng, đến nay đã thi hành 24.012.411.000 đồng, đạt tỷ lệ 1,83%.
 
    Thanh tra tỉnh và Thanh tra các đơn vị, địa phương đã thực hiện 22 cuộc thanh tra. Hiện các cơ quan thanh tra đã kết thúc 14 cuộc, trong đó 02 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra, 12 cuộc đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị; còn lại 08 cuộc đang thực hiện trong thời hạn luật định; đã phát hiện 24 đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng sai phạm hơn 2.932,110 triệu đồng  và 109 m2 đất, đã kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền sai phạm hơn 2.815,366 triệu đồng;  kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 116,744 triệu đồng và 109 m2 đất.
 
    Các cơ quan chức năng đã tiếp nhận và xử lý 487 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (có 304 đơn đủ điều kiện xử lý và 183 đơn không đủ điều kiện xử lý). Trong đó, có 114 đơn thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện thụ lý giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp (92 khiếu nại, 22 tố cáo). Đến nay, đã giải quyết xong 53 đơn (46 khiếu nại, 07 tố cáo), còn lại 61 đơn đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định (46 khiếu nại, 15 tố cáo).  Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 05 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 46 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực nội chính, trong đó chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 16 đơn; hướng dẫn cho công dân 01 đơn; lưu, theo dõi 09 đơn và lưu theo quy định 20 đơn.
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.