Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An tăng cường tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án

Thứ Ba, 02/10/2018, 14:57 [GMT+7]
    9 tháng đầu năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã chủ trì, phối hợp đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng xử lý, giải quyết 29 vụ án, vụ việc, trong đó đã chỉ đạo xử lý xong và đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 13 vụ việc, vụ án. Đạt được kết quả này là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Để thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã quán triệt và triển khai xây dựng chương trình hoạt động, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nắm cơ sở,  nắm chắc tình hình các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là các vụ án, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm. Ban cũng đã tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, giám sát về nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và rà soát các kết luận thanh tra kinh tế xã hội và các kiến nghị của kiểm toán nhà nước.
 
Một buổi làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An với các cơ quan chức năng
Một buổi làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An với các cơ quan chức năng
    Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy còn tổ chức các cuộc làm việc với các ngành trong khối nội chính, một số sở, ngành và địa phương để thống nhất quan điểm, tháo gỡ những vướng mắc trong sự phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật trong xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp dư luận xã hội quan tâm, thống nhất quan điểm phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến pháo nổ, phá rừng, khai thác trái phép khoáng sản, làm giả chế độ thương binh...
 
    Cũng trong 9 tháng qua, Ban Nội chính thường xuyên phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến tôn giáo, dân tộc, biên giới ...; nhất là giải quyết vấn đề lợi dụng tôn giáo của một số chức sắc linh mục cực đoan lôi kéo giáo dân tham gia tụ tập đông người, đồng thời tham mưu một số văn bản chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính và PCTN.
 
    Đặc biệt, thông qua giao ban khối nội chính do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hàng tháng nắm tình hình khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử, có quan điểm rõ ràng đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, nghiêm trọng Nhiều vụ án, vụ việc được Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo giải quyết dứt điểm đưa ra khỏi diện Ban Thường vụ theo dõi. 
 
    Nhờ làm tốt công tác đề xuất và phối hợp với các ngành chức năng nên Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án,  các vấn đề dư luận quan tâm, góp phần ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Lê Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
;
.