Bình Thuận: Một số kết quả công tác nội chính

Thứ Sáu, 14/09/2018, 09:47 [GMT+7]
    Tháng 8-2018, các cơ quan khối Nội chính tỉnh Bình Thuận tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, các đối tượng xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo người dân tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự; các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc; thường xuyên theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời, nghiêm minh những vụ việc nổi cộm, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy nội dung hội nghị rút kinh nghiệm giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong xử lý các vụ án phức tạp; phối hợp với Văn phòng công an phường tham mưu thường trực tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống ma túy.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền giữ ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội điểm cầu tỉnh Bình Thuận
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền giữ ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội điểm cầu tỉnh Bình Thuận
    Lực lượng chức năng đã kịp thời tham mưu tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới theo Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 20-7-2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh báo cáo chương trình phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2018 và giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian đến; thành lập đoàn giám sát thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch 03 của Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý kiểm sát 385 tin báo, đã giải quyết 132 tin; trong đó: khởi tố 79 vụ án (đạt tỷ lệ 59,84%), đang giải quyết 251 tin. Viện kiểm sát hai cấp thụ lý 105 vụ/151 bị can; đã giải quyết 72 vụ/99 bị can, đạt 68,57%; trong đó truy tố 67 vụ/94 bị can; trả hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ/01 bị can; đình chỉ 04 vụ/04 bị can. Kiểm sát xét xử 152 vụ/233 bị cáo án sơ thẩm và 17 vụ/19 bị cáo án phúc thẩm.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý là 354 vụ; đã giải quyết 33 vụ, việc; trong đó án hình sự: thụ lý 08 vụ/10 bị cáo; số thụ lý của những tháng trước chưa giải quyết 13 vụ/15 bị cáo; đã giải quyết 11 vụ/11 bị cáo; cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng chọn xét xử 05 vụ án để rút kinh nghiệm.
 
    Thanh tra tỉnh triển khai 03 cuộc thanh tra (02 cuộc theo kế hoạch và 01 cuộc đột xuất); đã kết thúc và ban hành kết luận 03 cuộc thanh tra tại Sở Tư pháp, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận. 
 
    Thanh tra tỉnh tiếp dân thường xuyên 03 lượt, 02 vụ, 03 người, nội dung: Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc không cho nợ khi chuyển mục đích sử dụng đất; đòi lại đất cũ, tranh chấp di sản thừa kế. Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 21 đơn. Qua xử lý, đơn không thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 20 đơn; Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thụ lý xác minh 01 đơn tố cáo.
                                                                          Nguyễn Trịnh Hoàn
 
;
.