Khánh Hòa: Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính

Thứ Ba, 11/09/2018, 20:48 [GMT+7]

Trong tháng 8-2018, Cơ quan điều tra tỉnh Khánh Hòa đã điều tra làm rõ 33/44 vụ/57 đối tượng phạm tội hình sự, trong đó đã điều tra làm rõ 03/03 vụ/03 đối tượng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Thu hồi tiền và tài sản trị giá hơn 144 triệu đồng.

Công tác điều tra, xử lý án: Khởi tố mới 63 vụ/86 bị can, phục hồi điều tra 03 vụ/03 bị can, điều tra bổ sung 03 vụ/14 bị can; đình chỉ điều tra 01 vụ/01 bị can; tạm đình chỉ điều tra 01 vụ/02 bị can. Kết luận và chuyển Viện kiểm sát 47 vụ/77 bị can. Đang điều tra 312 vụ/396 bị can.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự: Cơ quan kiểm sát hai cấp đã thụ lý 330 vụ/480 bị can, đã giải quyết 77 vụ/120 bị can (đề nghị truy tố 63 vụ/117 bị can); phê chuẩn 153 quyết định; ban hành 07 quyết định gia hạn điều tra vụ án, 01 quyết định gia hạm tạm giữ, 03 quyết định gia hạn tạm giam và 89 yêu cầu.

Các đại biểu dự Hội nghị công tác nội chính tỉnh Khánh Hòa
Các đại biểu dự Hội nghị công tác nội chính tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm và phúc thẩm án hình sự: Hai cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa 65 vụ/90 bị cán án sơ thẩm và 16 vụ/27 bị cáo phúc thẩm. Hai cấp thực hiện kiểm sát 87 bản án của Tòa án cùng cấp.

Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết, xét xử: 110 vụ/155 bị cáo. Trong đó, án sơ thẩm: Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết, xét xử 08 vụ/08 bị cáo, tòa án cấp huyện đã giải quyết, xét xử 78 vụ/124 bị cáo. Việc ban hành quyết định thi hành án, việc xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù, hoãn, tạm đình chỉ, ủy thác thi hành án hình sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong tháng 8, toàn ngành thanh tra tỉnh đã triển khai 28 cuộc thanh tra hành chính tại 56 đơn vị. Kết quả: đã ban hành kết luận 05 cuộc; đã kết thúc thanh tra tại đơn vị 09 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 483 triệu đồng.

Thanh tra các sở, ban, ngành tiến hành 345 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 757 cá nhân và 72 tổ chức; đã phát hiện 06 tổ chức, 741 cá nhân, đã ban hành 739 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 06 tổ chức, 733 cá nhân với số tiền 2 tỷ 343 triệu đồng.

Trong tháng 8-2018, các cơ quan hành chính của tỉnh đã tiếp 195 trường hợp/373 lượt người/195 vụ việc; trong đó có 06 lượt đông người.

Các cơ quan hành chính tỉnh tiếp nhận 919 đơn các loại. Qua phân loại, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp 407 đơn, cộng với kỳ trước chuyển sang là 764 đơn. Đã giải quyết 584/764 đơn; đang xem xét giải quyết 180 đơn.

Thực hiện thẩm định 04 dự thảo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh và góp ý 17 văn bản. Triển khai rà soát, báo cáo tình hình cán bộ làm công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2018. Ban hành kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tác tư pháp, cán bộ tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh hòa.

Quản lý Nhà nước về hoạt động bổ trợ tư pháp: thực hiện hỗ trợ cung cấp thông tin hành nghề công chứng viên 08 trường hợp; thủ tục đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư 02 trường hợp; đăng ký hành nghề luật sư 01 trường hợp; đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư 01 trường hợp; thực hiện thủ tục đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm thừa phát lại 02 trường hợp, thực hiện đăng ký 17 vi bằng, tăng 70% so với tháng 7-2018; trợ giúp pháp lý với hình thức tư vấn 24 vụ việc; tham gia 06 phiên tòa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng được trợ giúp pháp lý. Công tác hành chính - tư pháp: cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 946 trường hợp; tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp 531 trường hợp; nhập tiếp nhận phần mền thông tin lý lịch tư pháp 1.885 trường hợp. Thực hiện quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật theo quy định.

                                                                                      Lê Hiếu

                                                                                        (VOV) 

;
.