Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh: Tham mưu có hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, khoáng sản

Thứ Tư, 25/07/2018, 15:25 [GMT+7]
    Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tạo chuyển biến rõ nét, kiểm soát tốt tình hình cơ bản không còn tình trạng khai thác than trái phép, kiểm soát tốt các tuyến vận chuyển than; chấn chỉnh hoạt động về cát, sét, đất san lấp…
 
    Để khắc phục những  khó khăn và thu được những kết quả đáng ghi nhận đó, tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh luôn bám sát cấp ủy, tham mưu kịp thời; đánh giá đúng tình hình, nhạy bén trong đề xuất để chuyển hóa ý tưởng tham mưu thành các văn bản chỉ đạo của cấp ủy. Ban đã chủ trì tham mưu sơ kết Nghị quyết 12-NQ/TU liên tục trong 4 năm. Đặc biệt là chủ động tham mưu ban hành những văn bản chỉ đạo quan trọng như: Thông báo số 288-TB/TU (dừng vận chuyển than trên quốc lộ), Kết luận số 40-KL/TU (gắn chặt trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, công an; quy trách nhiệm cơ quan tham mưu các dự án trá hình khai thác than, sét, cát; thu hồi than, khoáng sản xuất lộ tại các dự án kinh tế - xã hội mà không bồi thường…), Kết luận số 288-KL/TU (rà soát, không điều chỉnh quy hoạch cảng than; kiểm tra, xử lý nghiêm một số dự án lợi dụng khai thác than)… Để các sản phẩm tham mưu có chất lượng và tính thuyết phục cao, cán bộ thuộc Ban đã chủ động, không quản ngại gian khó, thậm chí là nguy hiểm để thu thập được những tài liệu, chứng cứ, đặc biệt là hình ảnh, video tại thực địa; phân tích xác đáng các căn cứ chỉ đạo, các quy định pháp luật và tình hình thực tế; trong việc thẩm định phải có quan điểm độc lập, không xuôi chiều, không bị tác động bên ngoài…
 
    Trong quá trình nắm tình hình vi phạm về khai thác than, khoáng sản trái phép; tình hình vận tải, luồng tuyến, cảng bến; tình hình quản lý các doanh nghiệp có hoạt động liên quan; tình hình các dự án kinh tế - xã hội trên đất có than, khoáng sản; tình hình trộm cắp, thẩm lậu, thu gom trái phép cũng gặp không ít khó khăn nên Ban Nội chính Tỉnh ủy phải nắm chắc công tác chỉ đạo của các địa phương có than và các văn bản, phân công, hoạt động quản lý và kiểm soát triển khai thực hiện của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc. Đây cũng là khâu khó khăn, phức tạp nhất, do vi phạm về than đã có từ lâu đời, quy mô lớn, có hệ thống, nhiều thủ đoạn rất tinh vi, quy mô vi phạm và lợi nhuận rất lớn; có nhiều quan hệ đan xen phức tạp nên phương pháp theo dõi, nắm tình hình phải hết sức mềm dẻo, linh hoạt. Bên cạnh đó, để công tác tham mưu có hiệu quả, Ban đã chú trọng công tác phối hợp, gắn liền với nắm tình hình và xác định hướng tham mưu. Hiện nay, Ban đã xây dựng cơ bản đầy đủ các quy chế phối hợp, nhất là với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban xây dựng Đảng, các ngành nội chính (Công an, biên phòng, kiểm sát, tòa án), với Đảng ủy Than Quảng Ninh, Tổng Công ty Đông Bắc). Nếu như ban đầu Ban Nội chính phải đi tìm kiếm đầu mối phối hợp, đến nay nhiều cơ quan đã chủ động đề xuất phối hợp với Ban rất hiệu quả, như Đảng ủy Than Quảng Ninh, một số cơ quan tham mưu của Ủy ban nhân dân tỉnh và một số địa phương …
 
    Trong bối cảnh biên chế tinh giản, số lượng cán bộ công chức của Ban Nội chính Tỉnh ủy mỏng, song Ban đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho Phòng Nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng, phối hợp linh hoạt, chủ động với Văn phòng và Phòng theo dõi công tác nội chính để phân công rõ địa bàn đến từng người. Các đồng chí được phân công nắm tình hình theo dõi địa phương luôn chủ động nắm bắt, có kinh nghiệm xử lý các mối quan hệ phức tạp có liên quan, đặc biệt Ban luôn thống nhất trong công tác quản lý cán bộ, giữ nghiêm nguyên tắc làm việc, bảo mật thông tin. 
 
    Với những kết quả đã đạt được, đặc biệt là những dấu ấn tham mưu sáng tạo, chủ động, thượng tôn pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã được Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao.
Thùy Dương
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh)
;
.