Bắc Kạn: Sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Năm, 12/07/2018, 14:55 [GMT+7]

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan nội chính của tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động gắn với việc bổ sung, hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy trình công tác của đơn vị; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, quan tâm bổ nhiệm các chức danh tư pháp đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ trong xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung thực hiện công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TƯ ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Trong công tác phòng, chống tội phạm, với lực lượng nòng cốt là công an, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 220 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 362 đối tượng, đạt tỷ lệ khám phá án trên 84%. Tòa án nhân dân 2 cấp của tỉnh cũng đã giải quyết được trên 600 vụ án theo tinh thần cải cách tư pháp và hạn chế được những vụ án oan sai xảy ra. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện cụ thể, rõ nét hơn. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện tương đối toàn diện, có chất lượng hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra; thực hiện đúng quy trình, khách quan, trung thực việc kiểm tra, giám sát. Giải quyết tố cáo, khiếu nại; kiểm tra kịp thời khi phát hiện các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, hoặc khi có chỉ đạo của cấp ủy; không để tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài; việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh, xử lý đúng mức độ vi phạm, các trường hợp bị xử lý đều nghiêm túc chấp hành quyết định; duy trì tốt công tác nắm địa bàn, kịp thời xử lý những sự việc nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận.

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm như: Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có giảm về số vụ, song vẫn có những diễn biến phức tạp; các vụ vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng, tội phạm về ma túy, đánh bạc… còn xảy ra. Việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng còn kéo dài; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong một số trường hợp vẫn chưa tốt, ảnh hưởng đến kết quả giải quyết án kinh tế, tham nhũng…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kiểm điểm hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Theo đó, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra việc chấp hành đối với 710 tổ chức đảng và hơn 1.000 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 180 đảng viên, trong đó khiển trách 125 đảng viên, cảnh cáo 37 đảng viên, cách chức 10 đảng viên và khai trừ 8 đảng viên.

Hội nghị đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo những tiềm ẩn, nguy cơ mất an ninh trật tự; phát hiện xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Chủ động thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh theo kế hoạch năm 2018. Tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp phát hiện và kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018. Về nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm, đồng chí yêu cầu: Các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo những tiềm ẩn, nguy cơ gây mất an ninh trật tự và xử lý các vấn đề phát sinh và giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm ngay tại cơ sở. Cơ quan nội chính các cấp trong tỉnh cần tăng cường phối hợp thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; cán bộ, lãnh đạo Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường học hỏi, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt tới cán bộ, đảng viên và vận động nhân dân tăng cường giám sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường tham mưu, đề xuất trong công tác phòng, chống tham nhũng, đôn đốc xử lý, giải quyết kịp thời các vụ án, vụ việc, các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

                                                                                              P.V

;
.