Quy định chuẩn mực đạo đức công vụ

Thứ Năm, 21/12/2017, 19:20 [GMT+7]

Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La vừa ban hành Quy định số 05-QĐ/BNCTU về chuẩn mực đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Quy định gồm 05 nội dung chính:

Đối với Tổ quốc: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc; tuyệt đối tin tưởng vào lý tưởng cánh mạng, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; kiên quyết chống lại những hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại hòa bình, độc lập của Tổ quốc; tích cực và sẵn sàng tham gia bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tận tâm, tận lực đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh; tham mưu tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La
Đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La

Đối với nhân dân: Gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến, phát huy quyền làm chủ  của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân; tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Đối với công việc: Không ngừng học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ và nghiên cứu, đề xuất cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thời gian theo quy định; báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền và lãnh đạo cơ quan về những khó khăn, vướng mắc; chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình; khi mắc khuyết điểm phải dũng cảm tự phê bình, dám nhận khuyết điểm và nghiêm túc sửa chữa; trung thành, tận tụy, sáng tạo, khiêm tốn, trung thực, thận trọng, tỷ mỷ, bản lĩnh, kiên quyết; không ngừng cống hiến trí tuệ, tài năng, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt công việc được giao; phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

Đối với đồng nghiệp: Đoàn kết, chân tình, thẳng thắn, hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ; quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc và trong cuộc sống; tôn trọng tập thể, mình vì mọi người; không có biểu hiện cục bộ, chia rẽ, bè phái, đùn đẩy công việc và trách nhiệm cho người khác; bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nắm bắt kịp tời tâm lý, phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động của công chức, nhân viên; thực hành dân chủ, tạo điều kiện học tập, tôn trọng và xây dựng niềm tin cho công chức, nhân viên; bảo vệ danh dự của công chức, nhân viên khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.

Đối với bản thân: Thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm; thường xuyên rèn luyện để có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình; gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế và các quy định của cơ quan và  khu dân cư; thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính và văn hóa công sở; không sử dụng rượu bia và đồ uống có cồn trước và trong giờ làm việc; thực hiện nghiêm các quy định về những điều công chức không được làm theo các quy định tại Luật Cán bộ, công chức; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật; hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tu dưỡng đạo đức cánh mạng; công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được lạm dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Đây là phương châm, kim chỉ nam cho mọi hoạt động nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức của Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La và là tiêu chí để cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu. 

Cù Tất Dũng

;
.