Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị chủ động tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 13/12/2017, 13:39 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy duy trì chế độ giao ban công tác nội chính hàng quý để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng hàng quý. Thường xuyên đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện Kế hoạch 10-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng”; Kế hoạch 64-KH/TU ngày 24-4-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 3-1-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị ký kết Quy chế phối hợp trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng
Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị ký kết Quy chế phối hợp trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ký kết 5 quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan. Ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BNCTU ngày 20-5-2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy hướng dẫn nội dung hoạt động của Tổ tham mưu, giúp việc về nội chính huyện, thị, thành ủy. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch thi đua chuyên đề về tham mưu giải quyết các vụ án do Ban Nội chính Trung ương phát động và kế hoạch thi đua Khối Đảng năm 2017. Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và PCTN.
 
    Chủ trì tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tố tụng tập trung phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp phát sinh và các vụ án, vụ việc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo năm 2017 theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TW. Từ đó Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử 4 vụ án… Cơ quan Thi hành án đã tập trung làm tốt, giải quyết dứt điểm các vụ khó thi hành ở Hướng Hóa, Đakrông.
 
    Trong năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành 5 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính và PCTN. Trong đó có 3 cuộc kiểm tra việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác PCTN tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh và một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Tiến hành 2 cuộc giám sát về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 101-CTHĐ/TU ngày 31-10-2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng; giám sát việc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 30-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ và Thị ủy Quảng Trị. Chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan hoàn thành việc rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ tháng 8-2016 đến tháng 7-2017.
 
    Thường xuyên nắm tình hình, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các huyện, thị, thành ủy và một số cơ quan, đơn vị thực hiện công tác nội chính và PCTN. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu việc tiến hành kiểm tra thực hiện công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2015-2017 đối với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh theo chương trình công tác năm 2017. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách tư pháp. Trong năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 45 đơn/28 vụ việc. Trong đó đơn do Thường trực Tỉnh ủy giao tham mưu xử lý 13 đơn, Ban Nội chính tiếp nhận 32 đơn. Hiện nay đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy giải quyết 13 đơn, thư và tổng hợp báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả xử lý. 
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về lĩnh vực nội chính, PCTN; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang tập trung thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động liên kết, chống phá của các đối tượng phản động, chống đối chính trị. Chỉ đạo xử lý các vấn đề, vụ việc phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý dứt điểm các vụ, việc tồn đọng, kéo dài; các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.
 
    Chủ động nắm tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh tôn giáo, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin. Kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng phối hợp mở đợt tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen”, tội phạm có sự liên kết băng nhóm, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy, cờ bạc… Khẩn trương điều tra, xử lý các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, nhất là các chuyên án về trộm cắp tài sản, cướp tài sản, ma túy… Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2018 và chỉ thị, kế hoạch của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự năm 2018.
                                                                                                       P.V
;
.