Tên văn bản:

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ.

Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Số/Ký hiệu: 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
Ngày ban hành: 23-01-2014
Trích yếu nội dung:

Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tư pháp – Tòa án nhân dân tối cáo – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ.

Người ký: Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Đinh Trung Tụng; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Nguyễn Sơn; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bùi Mạnh Cường
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Tệp toàn văn: Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ.

 

;
.