Tên văn bản:

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2013/TT/TTCP
Ngày ban hành: 31-10-2013
Trích yếu nội dung:

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Loại văn bản: Thông tư
Tệp toàn văn:

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Phụ lục 1: Danh mục

Phụ lục 2: Mẫu bản kê khai

Phụ lục 3: Hướng dẫn Mẫu kê khai

Phụ lục 4: Báo cáo tổng hợp số liệu

 

;
.