Tên văn bản:

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Vụ Công tác phía Nam thuộc Ban Nội chính Trung ương

Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương
Số/Ký hiệu: 355-QĐ/BNCTW
Ngày ban hành: 03-01-2014
Trích yếu nội dung:

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Vụ Công tác phía Nam thuộc Ban Nội chính Trung ương

Người ký: Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Bá Thanh
Loại văn bản: Quyết định
Tệp toàn văn:

 

 

;
.