Tên văn bản: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 07-QC/BCĐTW
Ngày ban hành: 09-4-2013
Trích yếu nội dung: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Người ký: Trưởng ban Nguyễn Phú Trọng
Loại văn bản: Quy chế
Tệp toàn văn: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

 

;
.