Tên văn bản:

Quy định về việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Cơ quan ban hành: Ban Nội chính Trung ương
Số/Ký hiệu: 02-QĐ/BNCTW
Ngày ban hành: 27-5-2013
Trích yếu nội dung: Quy định về việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Người ký: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh
Loại văn bản: Quy định
Tệp toàn văn: Quy định về việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

 

;
.