Thủ tướng: Nghiêm khắc đấu tranh với "bệnh" bảo thủ, trì trệ, quan liêu

Thứ Ba, 25/09/2018, 16:16 [GMT+7]
    Tại Diễn đàn thảo luận giữa Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ và đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, chiều 24-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra lời hiệu triệu “Đất nước ta, dân tộc ta đã từng chiến đấu và chiến thắng những kẻ thù xâm lược mạnh trên thế giới để giành lại độc lập, tự do bằng tinh thần đoàn kết, quả cảm và sự hy sinh to lớn. Ngày nay, để chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, mang lại phồn vinh và hạnh phúc;
 
    Để Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu, đòi hỏi chúng ta tiếp tục đoàn kết lại, triệu người như một, mỗi người dù ở ngành nghề nào, vị trí công tác nào, ngay từ bây giờ, hãy cùng nỗ lực thi đua trên một chặng đường mới, khẩn trương và quyết liệt hơn… Như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ thành công, năng lực cạnh tranh quốc gia sẽ được nâng lên, đất nước sẽ phát triển bền vững.”
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, 3 năm gần đây sự phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được triển khai thực hiện hiệu quả, nhịp nhàng, thường xuyên. Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trực tiếp đến với người lao động, lắng nghe, chia sẻ, đối thoại, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, chăm lo lợi ích người lao động.
 
    Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động. Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động, mang lại lợi ích thiết thực và bảo vệ quyền lợi người lao động, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước. Uy tín trong đoàn viên công đoàn, giai cấp công nhân ngày càng được lan tỏa. Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.
 
    Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nói về những thách thức, khó khăn của đất nước khi đứng trước nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nỗi lo về đạo đức xã hội; một bộ phận không nhỏ có biểu hiện quan liêu, tham nhũng, xa dân; nguy cơ chống phá, "diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch," "tự chuyển hóa," "tự diễn biến"... Hơn bao giờ hết, Công đoàn các cấp và giai cấp công nhân Việt Nam phải tiếp tục lớn mạnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
    Nói đến tinh thần không để ai rớt lại phía sau, Thủ tướng mong các đoàn viên công đoàn tiếp tục đóng góp xây dựng đất nước, khích lệ thúc giục mọi người dân, trong đó có công nhân, viên chức, lao động - lực lượng đi đầu - cùng chung tay, góp sức tạo thành sức mạnh dân tộc trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước. Mỗi đoàn viên công đoàn và người lao động phải đổi mới tư duy, nhận thức về tinh thần phụng sự, cống hiến; về khát vọng vươn lên; về lòng tự trọng, liêm chính và trung thực; về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.
 
    "Tất cả người lao động Việt Nam dù khu vực công hay tư đều phải nâng cao ý thức kỷ luật lao động, trang bị kiến thức pháp luật, xây dựng tác phong công nghiệp, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Cần coi trọng phương thức làm việc theo nhóm và xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó với cơ quan, doanh nghiệp, nỗ lực không ngừng vì lợi ích chung.”
 
    Thủ tướng cũng đề nghị người lao động phải luôn đổi mới, sáng tạo, tích cực ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, công tác; nghiêm khắc đấu tranh với "bệnh" bảo thủ, trì trệ, quan liêu, sách nhiễu, vô cảm, vô trách nhiệm trong chính bản thân và đồng nghiệp. Người cán bộ, công chức, viên chức phải quán triệt tinh thần thượng tôn pháp luật, coi sứ mệnh của mình là tham mưu giỏi, phục vụ tốt, gần gũi, gắn bó với nhân dân. Bên cạnh đó, khoa học công nghệ được áp dụng mạnh mẽ để tạo ra năng suất lao động mới cao hơn, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước.
 
    Thủ tướng đề nghị Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới tổ chức và có bước đột phá trong nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn. Có chương trình, kế hoạch hành động thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, phát huy truyền thống hào hùng, oanh liệt của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử dân tộc và trong thời đại mới.
 
    Thủ tướng cũng đề nghị Đại hội nghiên cứu, thảo luận đưa chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước” thành một chương trình hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cùng chính quyền các cấp tích cực hơn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, bởi đây là cách huy động được cao nhất tài năng, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của người lao động.
 
    Thủ tướng nêu rõ 950 đại biểu chính thức của Đại hội phải là những hạt nhân nòng cốt của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc động viên, khích lệ, truyền cảm hứng cho công nhân, viên chức, lao động cả nước tích cực, nhiệt tình phát động và tham gia Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước.
(TTXVN)
 
;
.