Thông cáo số 10 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV

Thứ Hai, 05/06/2017, 15:02 [GMT+7]
    Ngày 02-6-2017, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.
 
    Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.
 
    Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).
 
    Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).
 
Thứ hai, ngày 05-6-2017, Quốc hội làm việc tại hội trường
Thứ hai, ngày 05-6-2017, Quốc hội làm việc tại hội trường
    Trong quá trình thảo luận, đã có 26 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:
 
    - Chính sách nhà nước đối với hoạt động công nghệ nhằm khuyến khích sáng tạo, tạo nguồn cung công nghệ;
 
    - Đối tượng công nghệ được chuyển giao; hình thức chuyển giao công nghệ;
 
    - Các loại công nghệ khuyến khích được chuyển giao; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
 
    - Về cấp phép chuyển giao công nghệ và đăng ký chuyển giao công nghệ; căn cứ cấp phép đăng ký chuyển giao công nghệ;
 
    - Thẩm định công nghệ dự án đầu tư; hội đồng thẩm định công nghệ dự án đầu tư; thành phần Hội đồng; nguyên tắc hoạt động của Hội đồng;
 
    - Về Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; hình thức hỗ trợ chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ của Quỹ; nguồn hình thành Quỹ…
 
    Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã báo cáo, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
 
    Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu kết luận phiên họp.
 
    Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.
 
    Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
 
    Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
    
    Trong quá trình thảo luận, đã có 24 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:
 
    - Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Luật; giải thích từ ngữ; các hành vi bị nghiêm cấm; số lượng, chủng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được phép mang vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam; nguyên tắc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ;
 
    - Về quản lý, sử dụng vũ khí: 2 phương án quy định về nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vũ khí; thủ tục xuất nhập khẩu, sửa chữa vũ khí; sử dụng vũ khí thô sơ, vật liệu nổ trong hoạt động văn hóa theo phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số; nguyên tắc sử dụng vũ khí quân dụng; các trường hợp nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ; quy định chặt chẽ về trang bị vũ khí quân dụng cho công an xã; việc cho, tặng, thừa kế vũ khí thô sơ là đồ gia bảo, hiện vật để trưng bày, triển lãm; quản lý vũ khí tự chế trong nhân dân; đối tượng được trang bị vũ khí thể thao;
 
    - Về quản lý, sử dụng vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ: nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ quân dụng; rà soát thủ tục cấp phép về kinh doanh, xuất nhập khẩu, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ;
 
    - Về thẩm quyền tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trình tự, thủ tục phân loại, thanh lý, tiêu hủy và giám sát tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cơ sở bảo đảm cho việc thu gom, cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cơ chế động viên, khen thưởng, khuyến khích giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;
 
    - Về trách nhiệm quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; xử lý vi phạm...
 
    Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã giải trình, báo cáo, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
 
    Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu kết luận phiên họp.
 
    Thứ bảy, ngày 03-6-2017, các cơ quan của Quốc hội làm việc theo chương trình riêng.
 
    Chủ nhật, ngày 04-6-2017, Quốc hội nghỉ.
 
    Thứ hai, ngày 05-6-2017, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 và thảo luận về nội dung này. 
                                                                        Vũ Khuyên
                                                                (Truyền hình Quốc hội)
;
.