Thanh tra Công an nhân dân sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Thứ Năm, 16/08/2018, 15:17 [GMT+7]
    Thanh tra Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác Thanh tra Công an nhân dân (CAND) đã đạt được những kết quả tích cực; cấp ủy và cơ quan thanh tra các cấp bám sát chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác thanh tra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Toàn lực lượng Thanh tra CAND đã tiến hành 92 cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch và đột xuất đối với 511 đối tượng thanh tra. Qua đó, đã kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, giúp các đơn vị, địa phương chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác và phòng ngừa sai phạm. Tiến hành công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan, thấu đáo, có lý, có tình, củng cố được đoàn kết nội bộ, hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Chủ động tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương những thành tích, cố gắng của lực lượng Thanh tra CAND trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thanh tra trong thời gian tới, từng bộ phận, từng cá nhân được giao nhiệm vụ phải chủ động rà soát lại công việc; tổ chức tốt lực lượng để triển khai các cuộc thanh tra đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu đặt ra. Đồng thời, lực lượng Thanh tra cần chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng Công an các cấp tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất, nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các trường hợp sai phạm.
 
    Tập trung thanh tra về công tác cán bộ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Bảo đảm trong năm 2018 đến năm 2019 đạt tỷ lệ 100% các đơn vị trực thuộc được thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ”. Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra phải giải quyết khiếu nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan, thấu đáo, có lý, có tình, củng cố đoàn kết nội bộ, hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Chủ động tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, bảo đảm hoạt động Thanh tra trong CAND tuân thủ pháp luật. Tập trung rà soát, giám sát, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra; chủ động tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền quy định chế tài cụ thể đối với những hành vi cản trở, không thực hiện kết luận thanh tra, tạo hành lang pháp lý, đảm bảo các kết luận thanh tra ban hành đều phải được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả.
Kim Anh
(Bộ Công an)
;
.