Công đoàn Viên chức Việt Nam hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"

Thứ Sáu, 31/08/2018, 14:55 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có công văn đề nghị ban chấp hành, ban thường vụ các công đoàn trực thuộc phổ biến, hướng dẫn, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh, thiếu niên” do Bộ Tư pháp tổ chức.
 
    Thời gian tổ chức Cuộc thi dự kiến bắt đầu từ tháng 8-2018 và kết thúc vào tháng 12-2018. Đối tượng tham dự Cuộc thi bao gồm: Cá nhân hoặc nhóm cá nhân là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.
 
Tọa đàm “Mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tọa đàm “Mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” tại Thành phố Hồ Chí Minh
    Chủ đề, nội dung thi tập trung vào một trong những vấn đề sau đây: Những sáng kiến, mô hình đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên đang được triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, địa phương và có tác động, hiệu quả tích cực, cần tiếp tục nhân rộng. Những sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên mà cá nhân hoặc nhóm cá nhân đã được học tập, tham khảo kinh nghiệm hoặc qua nghiên cứu cho thấy phù hợp, hiệu quả, có thể vận dụng vào thực tiễn. 
 
    Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi viết. Bài dự thi phải đáp ứng các yêu cầu sau: Đúng chủ đề, nội dung theo Thể lệ, không vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả, Luật báo chí và các quy định khác có liên quan. Bài thi cần cung cấp các thông tin sau: Tên sáng kiến, mô hình;đối tượng áp dụng; địa điểm áp dụng trong thực tiễn (nếu có); các bước để xây dựng; tác động, hiệu quả của sáng kiến, mô hình; đánh giá tính khả thi, giải pháp nhân rộng mô hình. Có nội dung trung thực, thông tin chính xác, khách quan; có sức thuyết phục; có tính ứng dụng, nhân rộng; ngôn ngữ, hình thức trình bày ngắn gọn, dễ hiễu, rõ ràng. Chưa đạt giải tại các cuộc thi khác. Được trình bày bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, kèm ảnh minh họa và tư liệu, tài liệu liên quan (nếu có). Bài dự thi phải ghi rõ tên tác giả hoặc nhóm tác giả; ngày, tháng, năm sinh; nghề nghiệp, đơn vị công tác (nếu có); địa chỉ và điện thoại liên lạc.
 
    Bài dự thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp - số 58, 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và qua email: phobiengiaoducphapluat@moj.gov.vn.
 
    Trên bì thư gửi bài tham dự Cuộc thi tác giả cần ghi rõ: “Bài tham gia Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.
Bình Minh
;
.