Nâng cao công tác phối hợp kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Thứ Hai, 22/05/2017, 16:39 [GMT+7]

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước và Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2016.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đã chủ động, thực hiện toàn diện có hiệu quả những nội dung cơ bản trong các quy chế phối hợp. Cụ thể: thường xuyên trao đổi về tình hình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, kịp thời nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, đơn thư khiếu nại, tố cáo; rà soát, đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; thẩm định, đề nghị thăng quân hàm cấp tướng; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; phối hợp trong xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; trao đổi, cung cấp các báo cáo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; tổ chức các cuộc hội thảo khoa học… Nhờ vậy, các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề cũng như xem xét, xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đều bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng; kịp thời giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác phối hợp vẫn còn tồn tại một số hạn chế là: Hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện quy chế phối hợp chưa cao; phương pháp phối hợp có lúc, có việc chưa chặt chẽ, đầy đủ; việc trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình phát hiện dấu hiệu vi phạm để xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, thanh tra, kiểm toán còn hạn chế; phối hợp theo dõi, giám sát cán bộ chưa thường xuyên, kịp thời; chất lượng nội dung, tài liệu phối hợp, trao đổi chưa cao, chưa tương xứng với mục tiêu, yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng Đảng cũng như công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán…

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã đề xuất nâng cao hiệu lực, hiệu quả phối hợp, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

                                                                                        Hiền Hòa

;
.