Điểm báo tuần số 185 từ ngày 31-10 đến ngày 05-11 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 07/11/2016, 15:10 [GMT+7]

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

Báo Nhân dân, Điện tử Chính phủ, Điện tử Đảng CSVN, Lao động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Thanh tra, Công lý, Hà Nội mới, Pháp luật Việt Nam, Người Lao động, Dân trí, Đài TNVN, Đài TNVN, TTXVN (01-11) đăng toàn văn Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Về suy thoái tư tưởng chính trị, Nghị quyết nhấn mạnh các biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… tình trạng cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, ít quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình; tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Nghị quyết yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)
Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

Báo Đại biểu nhân dân, Quân đội nhân dân, Biên phòng, TTXVN, Đài TNVN (01-11) đưa tin, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2021 với nội dung “Vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế-xã hội; tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2016-2021”. Theo đó, các cơ quan phối hợp tập trung tuyên truyền ở vùng dân tộc thiểu số, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở địa bàn biên giới, hải đảo; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa bàn biên giới, hải đảo; phối hợp vận động, hướng dẫn đồng bào các dân tộc tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở vùng dân tộc thiểu số khu vực biên giới; nghiên cứu tổng kết để làm cơ sở tham mưu cho Đảng, Nhà nước phát triển toàn diện khu vực biên giới, từ đó làm nền tảng vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân dân, Đại đoàn kết, Dân tộc miền núi, Công an nhân dân, Cần Thơ, Đài TNVN, TTXVN (03-11) cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo cho gần 500 cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên 13 tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ. Hội nghị lần này là dịp để các tỉnh, thành trong vùng trao đổi, chia sẻ những kết quả làm được năm 2015, rút kinh nghiệm, đề xuất đổi mới, lồng ghép, đa dạng hóa công tác tuyên truyền để từng bước giúp đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình kinh tế - chính trị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, giúp đồng bào dân tộc và các tín đồ tôn giáo thấy được tính bình đẳng, ưu việt trong chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các tổ chức phản động; nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, tự hào về giá trị văn hóa, tôn giáo và truyền thống của dân tộc Việt Nam…

Báo Quân đội nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Tiền phong, Hà Nội mới, Dân tộc miền núi, Biên phòng, Sài Gòn giải phóng (04-11) đưa tin Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2011-2016, ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021. Trong 5 năm qua, Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân đã phối hợp hiệu quả trong tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục tăng cường giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp về công tác dân vận; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận, bám sát cơ sở, sát thực tiễn, sát địa bàn; chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” và phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Báo Nhân dân, Điện tử Chính phủ, Đại đoàn kết, Lao động, Dân trí, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài THVN, TTXVN (31-10) phản ánh Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng ngày Tiết kiệm thế giới năm 2016 tại Việt Nam. Phát động Tuần lễ Việt Nam hưởng ứng Ngày Tiết kiệm thế giới, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bày tỏ thái độ cương quyết đấu tranh với tham nhũng, lãng phí: Một yêu cầu cấp bách của quốc gia hiện nay là tiết kiệm tài sản quốc gia, chống lãng phí; tham nhũng là loại lãng phí khủng khiếp nhất. Vì gia đình, vì đất nước, tôi mong mọi người cương quyết đấu tranh với tham nhũng.

Báo Lao động, Dân trí, Thanh tra, An ninh Thủ đô, Nông nghiệp, Gia đình và Xã hội (31-10) thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã hoàn tất quá trình điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố ông Đỗ Việt Tuệ, nguyên Trưởng phòng Kiểm định - Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về hành vi nhận hối lộ. Theo hồ sơ điều tra, Đỗ Việt Tuệ được giao nhiệm vụ giám định các thiệt hại tại 04 công trình xây dựng, khi phát hiện Công ty Cổ phần xây dựng và cơ giới 4 có sai phạm, Tuệ đã ép doanh nghiệp phải hối lộ để giảm mức thiệt hại từ 3,5 tỷ đồng xuống còn 1,7 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền Tuệ đã nhận là 380 triệu đồng.

Báo Tiền phong (01-11) dẫn nguồn tin Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an vừa công bố kết luận điều tra xảy ra tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân tại Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Ông Quách Lạc, Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân cùng với thuộc cấp lập hợp đồng thấu chi khống để rút trên 30 tỷ đồng từ 12 số tiết kiệm do Trần Thanh Hậu, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quản lý để cho vay ngoài nhưng mất khả năng thanh toán. Ông Quách Lạc và Trần Thanh Hậu bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm quyền khi thi hành công vụ. 

Báo Công an nhân dân, Thanh tra, Tiền phong, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh niên, Dân trí  (03-11) đăng tải nội dung Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, 03 dự án sản xuất ethanol nhiên liệu tại Phú Thọ, Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) và tỉnh Bình Phước, tổng mức đầu tư ban đầu được phê duyệt là hơn 4.300 tỷ đồng, sau đó đội vốn lên gần 5.880 tỷ đồng và hơn 3,8 triệu USD; trong quá trình đầu tư, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, sai phạm như: Vi phạm quy định của Luật đấu thầu và chỉ đạo của Thủ tướng, dẫn đến thi công dự án chậm tiến độ, làm tăng chi phí đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ khó tiếp tục thực hiện; chủ đầu tư và nhà thầu đã ký phụ lục hợp đồng tăng hơn 3,24 triệu USD không có căn cứ… Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án nhiên liệu sinh học Phú Thọ và Dung Quất có dấu hiệu cố ý làm trái và thiếu tinh thần trách nhiệm trong chỉ định thầu, trong ký kết và thực hiện các hợp đồng EPC, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

TIN QUỐC TẾ

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ Latinh cho biết, Cơ quan Tổng công tố El Salvador đã bắt giữ ông Elías Antonio Saca, cựu Tổng thống El Salvador (nhiệm kỳ 2004-2009) và 6 cựu quan chức trong nội các của ông này với các tội danh liên quan tới tham nhũng. Trong số các cựu quan chức bị bắt giữ có ông Julio Rank, cựu Bộ trưởng Truyền thông;  ông César Funes, cựu Bộ trưởng Thanh niên. Ngoài ra, cựu Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực kinh tế tư nhân Elmer Charlaix đã tự ra đầu thú. Trước đó, tháng 3-2016, Tòa án tối cao El Salvador đã mở phiên tòa dân sự xét xử vợ chồng cựu Tổng thống Saca do không chứng minh được nguồn gốc số tiền 5 triệu USD trong tài khoản riêng. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp El Salvador cũng đang tiến hành điều tra những cáo buộc tham nhũng đối với  02 cựu Tổng thống khác là Mauricio Funes (nhiệm kỳ 2009-2014) và Francisco Flores (nhiệm kỳ 1999-2004).

Báo Thanh tra (05-11) đưa tin, dưới sức ép của Liên minh các Đảng đối lập, Tòa án tối cao Pakistan ra quyết định mở cuộc điều tra tham nhũng đối với đương kim Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, người bị cáo buộc dính líu tới "Hồ sơ Panama". Mấy ngày qua trên đường phố thành phố Islamabad luôn có hàng chục nghìn người ủng hộ Đảng đối lập tuần hành phản đối tham nhũng, phản đối Thủ tướng đương nhiệm.

BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

;
.