Tiền Giang: Một số kết quả công tác nội chính tháng 11

Thứ Hai, 23/12/2019, 09:47 [GMT+7]
    Trong tháng 11, các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phá hoại của địch, đối tượng phản động; tập trung nắm tình hình, ngăn chặn hoạt động tụ tập biểu tình, phá rối an ninh trật tự, phản đối tình hình liên quan biển Đông; chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
 
    Thụ lý điều tra 479 vụ/428 bị can. Đã giải quyết 207 vụ/186 bị can, đề nghị truy tố 142 vụ/182 bị can, đình chỉ 02 vụ/01 bị can (bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố), tạm đình chỉ: 63 vụ/03 bị can (hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác minh được bị can 61 vụ, bị can bỏ trốn 02 vụ/03 bị can. Còn đang giải quyết 272 vụ/242 bị can trong hạn luật định. 
 
Một Hội nghị về công tác phòng chống tội phạm tỉnh Tiền Giang
Một Hội nghị về công tác phòng chống tội phạm tỉnh Tiền Giang
    Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp: Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: Thụ lý kiểm sát 176 vụ/244 bị can; đã truy tố 172 vụ/237 bị can; tạm đình chỉ 01 vụ/01 bị can, đang giải quyết 03 vụ/06 bị can trong hạn luật định. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự: 304 vụ/438 bị cáo. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự: 46 vụ/54 bị cáo.
 
    Tòa án nhân dân 2 cấp: Xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự: Tòa án thụ lý giải quyết 304 vụ/438 bị cáo, trong đó: xét xử 112 vụ/141 bị cáo, đang giải quyết 192 vụ/297 bị cáo trong hạn luật định, tòa án tạm đình chỉ 04 vụ/07 bị cáo. Công tác xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự Tòa án thụ lý giải quyết 46 vụ/54 bị cáo, trong đó: xét xử 23 vụ/28 bị cáo, đình chỉ 04 vụ/04 bị cáo (bị cáo rút kháng cáo trước phiên tòa 03 vụ/03 bị cáo, bị cáo rút kháng cáo tại phiên tòa 01 vụ/01 bị cáo). Đang giải quyết 19 vụ/22 bị cáo trong hạn luật định.
 
    Thanh tra hành chính: Triển khai thực hiện 12 cuộc. Nội dung: thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính Phủ. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Đã triển khai 229 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.179 tổ chức, cá nhân. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 930 trường hợp vi phạm. Nhắc nhở 610 vụ, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 193 vụ; đã ban hành 127 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 460 triệu đồng.
 
    Công tác tiếp dân: Tiếp 378 lượt/476 người (tăng 24 lượt so với cùng kỳ); tiếp nhận 152 đơn, trong đó có 09 đơn khiếu nại; 05 đơn tố cáo; 120 đơn kiến nghị, phản ánh, đơn tranh chấp, 18 đơn nặc danh. 
 
    Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: Tổng số đơn phải giải quyết là 25 đơn (nhận 04 đơn và 21 đơn kỳ trước chuyển sang). Đã giải quyết 10/25 đơn, còn 15 đơn đang thẩm tra xác minh.
 
    Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: Tổng số phải giải quyết là 02 đơn. Đã giải quyết 01/02, còn 01 đơn đang thẩm tra xác minh.
                                                                                    Trịnh Hoàn
.