Đồng Nai: Đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

Thứ Hai, 23/12/2019, 06:39 [GMT+7]
    Trong tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả công tác triển khai quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác nội chính đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.
 
Lực lượng công an tại lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn án tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020
Lực lượng công an tại lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn án tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020
    Công an tỉnh phát hiện 148 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, trong đó, phạm pháp hình sự xảy ra 136 vụ. Ngành Công an đã tăng cường các hoạt động điều tra phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật kinh tế, môi trường, ma túy.
 
    Ngành Thanh tra tiến hành thanh kiểm tra 419 cuộc. Thanh tra hành chính: Thanh tra tỉnh đã triển khai 23 cuộc thanh tra tại 121 đơn vị trên các lĩnh vực. Trong đó, có 15 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 08 cuộc thanh tra đột xuất. Đã kết thúc thanh tra tại đơn vị 09 cuộc. Qua các đoàn thanh tra đã ban hành kết luận, phát hiện 07 đơn vị sai phạm/16 đơn vị đã thanh tra; đã thu hồi 11,06 triệu đồng /900,26 triệu đồng tiền sai phạm. Thanh tra chuyên ngành: Triển khai 394 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 2.143 cơ sở kinh doanh, cá nhân, tổ chức, lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu là lĩnh vực Giao thông đường bộ, đường thủy; Văn hoá; Y tế, Lao động; Khoa học & Công nghệ; tài nguyên và môi trường. 
 
    Qua kết quả thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 457 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh vi phạm; ban hành 457 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt là 1,051,57 triệu đồng; đã nộp Kho bạc Nhà nước số tiền 1.051,57/1.051,57 triệu đồng; Ngoài ra, Sở Giao thông - Vận tải tạm thu giữ 26 giấy phép lái xe. 
 
    Ngành Thanh tra Đồng Nai đã triển khai thực hiện 02 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại 02 đơn gồm: 80 đơn khiếu nại (78 đơn liên quan đến đất đai; 01 đơn liên quan lĩnh vực khác; 01 đơn liên quan lĩnh vực tư pháp); 39 đơn tố cáo (35 đơn liên quan đến lĩnh vực hành chính, 03 đơn tố cáo liên quan đến tư pháp; 01 đơn liên quan đến tham nhũng); 305 đơn phản ánh, kiến nghị liên quan các lĩnh vực. 
 
    Trong 424 đơn đủ điều kiện xử lý, có 386 đơn không thuộc thẩm quyền, được xử lý theo quy định (90 đơn có văn bản hướng dẫn; 219 đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và 77 đơn có văn bản trả lời); 38 đơn thuộc trường hợp ban hành quyết định thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.
                                                                                         Nguyễn Hiên
.