Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Những kết quả nổi bật trong quý 1 năm 2019

Thứ Bảy, 13/04/2019, 06:35 [GMT+7]
    Quý 1-2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình liên quan đến công tác nội chính, đặc biệt là trên các lĩnh vực an ninh biên giới, tuyến biển, tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh mạng... để tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo nội dung Kế hoạch 192-KH/BCĐTW ngày 04-09-2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại 02 đơn vị: Đảng ủy Cục thi hành án dân sự tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh theo Kế hoạch 192-KH/BCĐTW ngày 04-09-2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; khảo sát, nắm tình hình công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn các huyện Quỳ Châu, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ; tình hình công tác quản lý, khai thác cát sỏi trên địa bàn một số huyện; tình hình công tác tôn giáo và xử lý vi phạm trong hoạt động tôn giáo tại huyện Nghi Lộc, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng" tại huyện ủy Quỳnh Lưu.
 
Một cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An
Một cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An
    Đặc biệt, trong quý 1-2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, vào ngày 5 hàng tháng, Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp công dân định kỳ. Bên cạnh đó, bí thư cấp ủy cấp huyện (tương đương) và cấp cơ sở cũng sẽ tiếp công dân hàng tháng; thông qua hoạt động tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy sẽ tăng cường thêm mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng với Nhân dân. Như vậy, Nghệ An là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước sớm ban hành và thực hiện kế hoạch tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy các cấp.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tham gia ý kiến về công tác cán bộ theo quy định; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; tham mưu Quy định về chức năng nhiệm vụ và Quy chế làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy theo Quy định số 04 ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư; tiếp nhận, xử lý đơn thư; tiếp công dân định kỳ; tổng hợp thông tin báo chí phản ánh về nội chính và phòng, chống tham nhũng; phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên đề tuyên truyền công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2019....
Lê Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
;
.