Tuyên Quang: Kết quả hoạt động của các cơ quan nội chính năm 2018

Thứ Năm, 17/01/2019, 22:23 [GMT+7]

Năm 2018, Công an tỉnh xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố mới 658 vụ/1.106 bị can phạm pháp hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý kiểm sát điều tra 964 vụ/1.339 bị can; đã giải quyết 830 vụ/1.082 bị can; đang giải quyết 134 vụ/257 bị can; thụ lý kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự 610 vụ/1.197 bị cáo, kiểm sát việc giải quyết của tòa án 598 vụ/1.179 bị cáo, đang giải quyết 12 vụ/18 bị cáo; thụ lý kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự 96 vụ/174 bị cáo, kiểm sát việc giải quyết của tòa án 89 vụ/161 bị cáo, đang giải quyết 07 vụ/13 bị cáo; kiểm sát tạm giữ 464 trường hợp, đã giải quyết 455 trường hợp; kiểm sát tạm giam 802 trường hợp, đã giải quyết 554 trường hợp, còn tạm giam 248 trường hợp; tổng số bị án thi hành án hình sự 739 bị án, đã thi hành 656 bị án, chưa thi hành 83 bị án; kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật 28 cuộc tại nhà tạm giữ công an các huyện, thành phố, 04 cuộc tại Trạm tạm giam Công an tỉnh, 02 cuộc tạ trại giam Quyết Tiến, 08 cuộc tại cơ quan thi hành án hình sự. Viện kiểm sát cấp huyện kiểm sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đã ban hành 50 kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành 04 thông báo rút kinh nghiệm chung về công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

 Khối thi đua nội chính tỉnh Tuyên Quang triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Khối thi đua nội chính tỉnh Tuyên Quang triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 3.165 vụ, việc; đã giải quyết 2.969 vụ, việc, đang giải quyết 196 vụ, việc. Về kết quả công tác giải quyết các loại án: Án hình sự sơ thẩm tổng thụ lý 610 vụ/1.197 bị cáo, đã giải quyết 598 vụ/1.179 bị cáo; hình sự phúc thẩm tổng thụ lý 96 vụ/174 bị báo, đã giải quyết 89 vụ/161 bị cáo; án dân sự, hôn nhân gia đình tổng thụ lý sơ thẩm 2.245 vụ, việc, đã giải quyết 2.073 vụ, phúc thẩm tổng thụ lý vụ, việc, đã giải quyết 54 vụ việc, đang giải quyết 03 vụ việc. Án kinh doanh thương mại, lao động, hành chính tổng thụ lý sơ thẩm 54 vụ, việc, đã giải quyết 54 vụ, việc; phúc thẩm tổng thụ lý 06 vụ, việc, đã giải quyết 06 vụ việc. Đã ra quyết định thi hành án đối với 1.313 bị án (cấp tỉnh 111 bị án, cấp huyện 1.202 bị án); xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 2.620 phạm nhân; tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 75 phạm nhân đang cải tạo tại Trạm giam Quyết Tiến và Trại tạm giam Công an tỉnh.

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh không tiếp nhận bản án có liên quan đến các vụ án tham nhũng. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thụ lý 6.002 việc; tổng số phải thi hành 5.947 việc; trong đó đã xác minh, phân loại có điều kiện thi hành 4.590 việc (đã thi hành xong 4.250 việc), chưa có điều kiện giải quyết 1.357 việc; tổng số tiền thụ lý là 138 tỷ 748 triệu đồng; tổng số phải thi hành 128 tỷ 118 triệu đồng; kết quả xác minh phân loại có 59 tỷ 387 triệu đồng có điều kiện thi hành.

Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 53 văn bản (05 văn bản quy phạm pháp luật, 48 văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp ở địa phương). Trực tiếp ban hành 1.110 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác tư pháp; tổ chức 05 hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác tư pháp cho 950 lượt người. Cơ quan tư pháp các cấp tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra theo thẩm quyền 29 văn bản quy phạm pháp luật, qua kiểm tra đã phát hiện và đề nghị xử lý 03 văn bản có chứa quy phạm pháp luật; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục 60 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, 05 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần; Ủy ban nhân dân tỉnh mới ban hành lên cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang. Sở Tư pháp tiếp nhận 2.411 hồ sơ (trong đó có 2.394 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến) đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp, đã cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 2.277 trường hợp. Toàn tỉnh tổ chức trên 610 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 68.832 lượt người. Các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và hòa giải  3.518 vụ việc trong đó hòa giải thành công 3.034 vụ việc đạt tỷ lệ 86,24%; đang giải quyết 56 vụ việc.

                                                                                   Lê Hiếu

;
.