Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

Thứ Sáu, 11/01/2019, 16:44 [GMT+7]
    Năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Ban và các nhiệm vụ đột xuất của Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy giao. 
 
    Ban đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp công tác, chủ động nắm và dự báo tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; xử lý, ngăn chặn nguy cơ các vụ việc phức tạp bùng phát thành “điểm nóng”, không để bị động bất ngờ, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các lực lượng chức năng giải quyết hơn 20 vụ việc nổi lên về an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. 
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổng kết công tác năm 2018
Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổng kết công tác năm 2018
    Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Ban đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, giám sát giúp cơ sở nhận thức đầy đủ hơn và có sự chuyển biến về công tác cải cách tư pháp. 
 
    Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo do Thường trực Tỉnh ủy giao và các tổ chức, công dân gửi đến Ban, theo dõi, đôn đốc tham mưu xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Nổi bật là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, Ban đã ban hành Kế hoạch tập huấn cho các đơn vị, địa phương về Quy định này.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí; trực tiếp thẩm tra, xác minh, phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực và tham mưu, đề xuất cho cấp ủy chỉ đạo các ngành chức năng khởi tố, điều tra xử lý đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đến nay, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm 10 vụ việc, 02 vụ án theo kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo PCTN Trung ương và tiếp tục tham mưu nhiều vụ việc phát sinh mới, đưa các vụ việc vào diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi tham mưu xử lý. 
 
    Tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát; đã tổ chức chủ trì 02 đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 03 đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; 03 Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban; cử cán bộ tham gia 14 đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy và các ngành.
 
    Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cho cơ sở, đã tổ chức thành công 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính và PCTN cho hơn 400 cán bộ cấp huyện và cấp phường, xã làm công tác nội chính của 4 huyện, thị: Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông.
 
    Tiếp tục triển khai thực hiện Đề tài khoa học của Ban về“Giải pháp nâng cao hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm phòng ngừa tham nhũng”.
 
    Đăng cai tổ chức thành công Tọa đàm ban nội chính 15 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên được Trung ương và các địa phương đánh giá cao.
 
    Công tác xây dựng Chi bộ, Cơ quan và các đoàn thể trong Ban luôn được chú trọng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tình hình tư tưởng trong Chi bộ luôn ổn định; cán bộ, đảng viên đều yên tâm công tác, làm đúng quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; chưa có biểu hiện suy thoái về chính trị,  “tự diễn biến” “ tự chuyển hoá” trong nội bộ cơ quan. Các phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2018. Tiếp tục giữ vững danh hiệu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa; Cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2018…
 
    Kết quả, năm 2018, tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy được Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 đề nghị Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; Chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Công đoàn và Chi đoàn Ban đều đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”. Nhiều cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Chi ủy Chi bộ…  do có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
 
    Năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan nội chính và các địa phương, đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác dự báo và tổ chức nắm tình hình nhằm phát hiện kịp thời các vụ việc nổi cộm, phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ khi mới phát sinh. 
 
    Tham mưu chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chủ động nắm chắc tình hình trong dân, quan tâm giải quyết kịp thời và thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Chủ động xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường, tập trung khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chính sách xã hội, quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục rà soát hồ sơ, đất đai, các cơ sở có liên quan đến tôn giáo trên địa bàn để xem xét, giải quyết dứt điểm.
 
    Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và ban hành các văn bản để chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. 
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng. Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao như: đất đai, đầu tư xây dựng, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, cấp phép, đầu tư, tuyển dụng cán bộ,...
 
    Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; kiện toàn sắp xếp bộ máy cán bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ... Chú trọng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị. Nội bộ cơ quan đoàn kết thống nhất, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Mỹ Ngọc
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)
;
.