Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm, làm việc với Báo Sài Gòn Giải phóng

Thứ Năm, 04/10/2018, 10:21 [GMT+7]

Chiều ngày 03-10-2018, đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Ban đã đến thăm và làm việc với Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng.

Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm, làm việc với Báo Sài Gòn Giải phóng
Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm, làm việc với Báo Sài Gòn Giải phóng

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đánh giá cao Báo Sài Gòn Giải phóng đã có nhiều bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành ủy, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố nhanh chóng, kịp thời, chính xác đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận của người dân. Báo cũng có nhiều bài viết phản ánh các vi phạm pháp luật, đóng góp quan trọng trong việc phát hiện và xử lý, giúp các cơ quan chức năng lập lại trật tự, kỷ cương trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, thông tin phản ánh của báo chí là một trong bốn nguồn giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã được Ban Thường vụ Thành ủy ban hành tại Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01-12- 2017. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được các thông tin, phản ánh của Báo Sài Gòn Giải phóng để phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng và kiến tạo Thành phố ngày càng tốt đẹp hơn.

Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

;
.