Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 27/09/2018, 09:16 [GMT+7]

Tháng 8-2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ động nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tình hình hoạt động của các tôn giáo, tình hình ngập úng, thiệt hại do cơn bão số 3 và số 4 gây ra…; kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết, không để hình thành "điểm nóng", nhất là tình hình an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư.

Kết thúc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh xã hội và Sở Giao thông vận tải.

Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy thành phố Thanh Hóa
Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy thành phố Thanh Hóa

Xây dựng dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố".

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 06 tháng cuối năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018.

Chuẩn bị tổng kết thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BNCTW ngày 19-4-2016 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề “Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính và tham nhũng”.

Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư gửi đến Tỉnh ủy. Đã tiếp 16 lượt công dân đến trình bày về 11 vụ việc (05 vụ khiếu nại, 04 vụ kiến nghị, phản ánh, 02 vụ tố cáo), không có đoàn đông người. Tiếp nhận 79 đơn (19 đơn khiếu nại, 31 đơn phản ánh, kiến nghị, 29 đơn tố cáo). Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến 54 đơn; Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 25 đơn, trong đó có 17 đơn đủ điều kiện giải quyết đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Trong tháng 9, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tập trung nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn số 947-CV/TU ngày 22-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Quốc khánh 2-9-2018.

Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng đối với các Ban Thường vụ huyện ủy Yên Định, Hà Trung và Đảng ủy, Ban Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và xã hội, Giao thông vận tải.

Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 06 tháng cuối năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018; tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018.

                                                                                        Lê Hiếu

;
.