Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Ba, 03/07/2018, 17:20 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác nội chính ở địa phương; kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và các văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.
 
    Theo đó, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động cải cách tư pháp năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan tư pháp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm, đặc biệt là các vụ án liên quan đến kinh tế, chức vụ, tham nhũng. Lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm trên địa bàn. 
 
    Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, xử lý tội phạm. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường, kiểm sát chặt chẽ, việc bắt giam, giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đảm bảo đúng quy định pháp luật. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã thụ lý kiểm sát điều tra án hình sự 436 vụ/456 bị can; trong đó, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 158 vụ/264 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự sơ thẩm và phúc thẩm 218 vụ/342 bị cáo. Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật 3.295 vụ, việc theo thủ tục sơ thẩm; 166 vụ việc theo thủ tục phúc thẩm.
 
    Tòa án nhân dân 2 cấp đã tập trung giải quyết, xét xử các loại án đã thụ lý. Tổng số thụ lý 3.648 vụ án các loại. Trong đó, án hình sự thụ lý 275 vụ/466 bị cáo; đưa ra xét xử 199 vụ/380 bị cáo, đạt tỷ lệ 72,36% so với tổng số vụ án hình sự; thụ lý án dân sự, hành chính 3.373 vụ, việc, đã giải quyết 1.317 vụ, việc, đạt tỷ lệ 39,05% so với tổng số vụ, việc dân sự, hành chính.
 
    Cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp đã thụ lý 6.586 việc, với tổng số tiền phải thi hành là 1.845 tỷ 903 triệu đồng; qua xác minh phân loại có 5.085 việc (chiếm 77,21% so với số việc phải thi hành) có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 3.047 việc (đạt tỷ lệ 59,92%), số tiền có điều kiện thi hành là 1.706 tỷ 506 triệu đồng, đã thi hành 38 tỷ 255 triệu đồng, đạt tỷ lệ 2,24%. 
 
    Thanh tra tỉnh và Thanh tra các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện 31 cuộc thanh tra hành chính; đã kết thúc 21 cuộc, trong đó 11 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra, 10 cuộc đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị; còn lại 10 cuộc đang thực hiện trong thời hạn luật định. Trong 11 cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện 73 cơ quan, đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm hơn 6 tỷ 722 triệu đồng và 1.304,300 m2 đất; đã kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ 913 triệu đồng và số diện tích đất nêu trên; kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 3 tỷ 809 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm; đồng thời qua thanh tra đã chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được thanh tra. 
 
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phù hợp, sát thực tế và hướng về cơ sở. UBND tỉnh ban hành các văn bản về chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Sở Tư pháp hướng dẫn các địa phương xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tham gia góp ý mẫu Quy ước về hoạt động hát nhạc sống theo đề nghị của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ.
 
    Công tác trợ giúp pháp lý và bổ trợ tư pháp được quan tâm chú trọng. Trong 06 tháng đầu năm 2018, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Cấp giấy đăng ký hoạt động cho 03 Văn phòng luật sư và cung cấp thông tin đăng ký hoạt động đến các cơ quan liên quan; đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 01 trường hợp. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thụ lý 99 vụ/99 người; trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng 62 vụ, đại diện ngoài tố tụng 02 vụ và tư vấn pháp luật 35 vụ; thực hiện 04 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật tại 11 xã đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn huyện Sơn Hòa, Phú Hòa, Sông Hinh và thị xã Sông Cầu với 520 lượt người tham dự.
 
    Các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh tiếp nhận và xử lý 1.518 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; trong đó có 843 đơn đủ điều kiện xử lý, 675 đơn không đủ điều kiện xử lý. Đến nay, đã giải quyết xong 74/103 đơn thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện thụ lý, còn lại 29 đơn đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. Nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân chủ yếu là các tranh chấp, khiếu nại về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án, mở các tuyến đường giao thông, lĩnh vực dân sự, tư pháp. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 101 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; qua xem xét, đã xử lý 99 đơn; lĩnh vực tham nhũng, đã tiến hành thẩm tra, xác minh 02 đơn; chuyển 06 đơn đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; lưu theo quy định 11 đơn. Ngoài ra, Ban đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả xác minh 04 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân (do Thường trực Tỉnh ủy giao).
 
    Trong 06 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định. Các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác nội chính trên địa bàn; kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đẩy mạnh các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết kịp thời; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác điều tra, truy tố, xét xử có nhiều chuyển biến. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, nhất là đối với những vụ, việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự ở địa phương.
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.