Quảng Ngãi: Hội nghị công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2017

Thứ Tư, 24/01/2018, 15:34 [GMT+7]
    Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
 
    Trong năm 2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững; công tác bảo vệ an ninh chủ quyền, quyền chủ quyền được tăng cường; công tác tuần tra, trấn áp tội phạm được đẩy mạnh; các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng; tình hình tai nạn giao thông giảm; công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra ngày càng được đẩy mạnh; vụ việc xảy ra cơ bản báo cáo kịp thời; việc phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính được tăng cường, góp phần xử lý vụ, việc đúng quy định của pháp luật.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Kết quả trật tự an toàn xã hội xảy ra 597 vụ tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội (giảm 119 vụ so với cùng kỳ), tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 596 vụ, chết 143 người, bị thương 739 người (giảm 21 vụ, 06 người chết, 70 người bị thương so với cùng kỳ). Khiếu nại, tố cáo của công dân thường trực Tỉnh ủy tiếp 80 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; các cơ quan hành chính của tỉnh đã tiếp 5.658lượt/6.154 người của 4.660 vụ việc, giảm 21,3% số lượt và 0,7% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, có 40 lượt đoàn đông người của 11 vụ việc (giảm 11,1% số đoàn và 57,7% số vụ việc so với cùng kỳ), các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 9.914 đơn, (tăng 16% so với cùng kỳ), Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp nhận 665 đơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận và xử lý 258 đơn/203 vụ.
 
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự điều tra, làm rõ 568/597 vụ, đạt (95,14%) xâm phạm trật tự xã hội, Viện kiểm sát thụ lý giải quyết 327 vụ/518 bị can, đã giải quyết 325 vụ/501 bị can), Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 4.895 án các loại; giải quyết 4.703 vụ, còn 192 vụ; đạt tỷ lệ 96%. Kết quả thi hành án dân sự về việc: Tổng thụ lý là 8.413 việc, số việc phải thi hành 8.330 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành 6.777 việc, số chưa có điều kiện thi hành 1.553 việc; đã thi hành xong 5.070 việc, đạt 75% so với số phải thi hành; số việc chuyển kỳ sau 3.260 việc. Kết quả thi hành án về tiền: Tổng thụ lý: 836 tỷ 030 triệu đồng; số tiền phải thi hành 775 tỷ 217 triệu đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành 568 tỷ 768 triệu đồng, số tiền chưa có điều kiện thi hành 206 tỷ 449 triệu đồng; đã thi hành xong 132 tỷ 919 triệu đồng, đạt 23%.
 
    Ngành thanh tra tỉnh đã thực hiện 4.679 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 6.228 đơn vị, phát hiện 1.901 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền 30,2 tỷ đồng và 862.685,2m2 đất cùng nhiều sai phạm khác. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 15,4 tỷ đồng và 580.700m2 đất, kiến nghị xử lý khác 14,88 tỷ đồng và 281.985,2m2 đất, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét 02 vụ có dấu hiệu tội phạm, ban hành 1.379 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6,1 tỷ đồng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở chính trị, pháp lý trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời triển khai, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các quy định pháp luật về PCTN; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công tác cải cách hành chính và áp dụng các biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về PCTN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng; công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm, từng bước khắc phục tình trạng chậm trễ, xử lý không nghiêm minh. Trong năm 2017, UBND tỉnh đánh giá công tác PCTN tỉnh Quảng Ngãi đạt 79/100 điểm theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18-9-2014 của Thanh tra Chính phủ.
 
    Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ đã phát hiện 03 vụ có dấu hiệu tham nhũng. Xử lý tin báo, tố giác tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện 01 vụ có dấu hiệu tham nhũng, đã và đang điều tra, xác minh 09 vụ việc khác có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế; trong đó, đã quyết định không khởi tố vụ án 03 vụ/03 đối tượng. Các cơ quan chức năng trong tỉnh tiếp tục thụ lý 08 vụ án/09 bị can, kết quả đã xét xử 05 vụ/08 bị cáo, đình chỉ 02 vụ, đang tiếp tục xem xét 01 vụ/01 bị can. Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 01 vụ/02 bị can.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm qua. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các cơ quan trong khối nội chính các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tập trung một số nội dung sau:
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chương trình hành động 08 về thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ, giải pháp theo các chương trình, chỉ thị, kế hoạch, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong năm 2018.
 
    Các cơ quan chức năng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền đã đề ra. Làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, chú ý rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với những vấn đề nhạy cảm, bức xúc, tồn đọng, kéo dài, những vụ việc liên quan đến cán bộ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tăng cường thanh tra trách nhiệm những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người, phức tạp và chất lượng, hiệu quả giải quyết thấp. Thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong lĩnh vực đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân sách, chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để công dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước và tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh, hài hòa, hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố làm phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Trong công tác PCTN cần xác định trọng tâm, trọng điểm, các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như: quản lý, sử dụng đất đai; tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách…
Phan Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
;
.