Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 11- 2017

Thứ Hai, 27/11/2017, 07:29 [GMT+7]
    Tháng 11/2017, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; tập trung nắm tình hình, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
 
    Lực lượng Công an tỉnh đảm bảo ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đã kiểm sát 364 tố giác, tin báo; thụ lý kiểm sát điều tra án hình sự 211 vụ/253 bị can; truy tố 35 vụ/56 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 123 vụ/ 242 bị cáo; thụ lý kiểm sát giải quyết 1.212 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 148 vụ/287 bị cáo án hình sự; 1.793 vụ án dân sự, hành chính; đã giải quyết 29 vụ/65 bị cáo án hình sự, đạt 19,59%; án dân sự, hành chính 212 vụ, việc, đạt 11,82%). 
 
Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh
Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh
    Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp đã thụ lý 3.389 việc và 1.359 tỷ 683 triệu đồng, đã thi hành xong 276 việc/1.980 việc có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 14%), về tiền đã thi hành được 3 tỷ 35 triệu đồng/1.224 tỷ 642 triệu đồng có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 0,3%). Ngành Thanh tra tiến hành 21 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 20 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 01 cuộc thanh tra đột xuất; đã kết thúc 06 cuộc, còn lại 15 cuộc đang tiếp tục thanh tra trong thời hạn luật định; đã tiếp nhận và xử lý 120 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai, trong đó có 23 đơn đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng, đến nay đã giải quyết xong 09 đơn, còn lại 14 đơn đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận, xử lý 34 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, trong đó 29 đơn thuộc lĩnh vực nội chính và 05 đơn thuộc lĩnh vực tham nhũng.
 
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực; tổ chức 09 lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 450 cán bộ là thành viên của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thụ lý tại trung tâm 23 vụ/23 người; trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng 15 vụ, đại diện ngoài tố tụng 01 vụ, tư vấn pháp luật 07 vụ.
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.