Thái Nguyên: Một số kết quả công tác nội chính quý I-2017

Thứ Ba, 02/05/2017, 07:10 [GMT+7]
    Quý I-2017, các cơ quan nội chính tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, gắn với việc quán triệt học tập và triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Một Hội nghị giao ban công tác nội chính của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên
Một Hội nghị giao ban công tác nội chính của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên
    Cơ quan điều tra hai cấp đã điều tra, khám phá 224/240 vụ án hình sự về trật tự xã hội, đạt 93,3% số vụ, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng điều tra, khám phá 05/05 vụ. Khởi tố điều tra 164 vụ/197 bị can. Kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 143 vụ/147 bị can. Bắt và vận động đầu thú 29 đối tượng truy nã.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự 628 vụ/1006 bị can. Số vụ án hình sự phải giải quyết là 277 vụ/421 bị can; đã giải quyết 211 vụ/319 bị can. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét sử sơ thẩm án hình sự 422 vụ/692 bị cáo, phúc thẩm án hình sự 65 vụ/98 bị cáo.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 2.125 vụ án, vụ việc các loại, đã giải quyết 1.072 vụ. Trong đó, thụ lý án hình sự sơ thẩm, phúc thẩm 494 vụ/810 bị cáo; đã giải quyết 313 vụ/485 bị cáo; ra quyết định thi hành 210/210 bị án có hiệu lực pháp luật.
 
    Ngành Thanh tra bám sát chương trình, kế hoạch, tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng. Ngành đã tiến hành 218 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.317 cơ quan, tổ chức, cá nhân; phát hiện 191 cơ quan, tổ chức, cá nhân có sai phạm về kinh tế với số tiền 7 tỷ 508 triệu đồng và 14.150m2 đất.
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Các cơ quan hành chính nhà nước thụ lý 72 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; giải quyết xong 42 vụ việc; đang giải quyết 30 vụ việc.
 Ngân Anh
;
.