Tên văn bản:

Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương
Số/Ký hiệu: 32-CT/TW
Ngày ban hành: 03-01-2014
Trích yếu nội dung:

Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Người ký: Thường trực Ban Bí thư, Lê Hồng Anh
Loại văn bản: Chỉ thị
Tệp toàn văn:

Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

;
.