Tên văn bản:

Quyết định số 343-QĐ/BNCTW về việc thành lập các tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới của Ban Nội chính Trung ương

Cơ quan ban hành: Ban Nội chính Trung ương
Số/Ký hiệu: 343-QĐ/BNCTW
Ngày ban hành: 16-12-2013
Trích yếu nội dung:

Quyết định số 343-QĐ/BNCTW về việc thành lập các tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới của Ban Nội chính Trung ương.

Người ký: Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Bá Thanh
Loại văn bản: Quyết Định
Tệp toàn văn:

Quyết định số 343-QĐ/BNCTW về việc thành lập các tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới của Ban Nội chính Trung ương

 

;
.