Tên văn bản:

Quyết định số 342-QĐ/BNCTW về việc thành lập các tổ biên tập của Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới của Ban Nội chính Trung ương.

Cơ quan ban hành: Ban Nội chính Trung ương
Số/Ký hiệu: 342-QĐ/BNCTW
Ngày ban hành: 16-12-2013
Trích yếu nội dung:

Quyết định số 342-QĐ/BNCTW về việc thành lập các tổ biên tập của Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới của Ban Nội chính Trung ương.

Người ký: Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Bá Thanh
Loại văn bản: Quyết Định
Tệp toàn văn:

Quyết định số 342-QĐ/BNCTW về việc thành lập các tổ biên tập của Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới của Ban Nội chính Trung ương.

 

;
.