Tên văn bản:

Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Ban Nội chính Trung ương

Cơ quan ban hành: Ban Nội chính Trung ương
Số/Ký hiệu: 01-QC/HĐTĐKT
Ngày ban hành: 22-11-2013
Trích yếu nội dung:

Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Ban Nội chính Trung ương

Người ký: Chủ tịch Hội đồng, Phó trưởng Ban - Phan Đình Trạc
Loại văn bản: Quy chế
Tệp toàn văn: Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Ban Nội chính Trung ương

 

;
.