Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức

Thứ Hai, 29/07/2013, 15:50 [GMT+7]

Ngày 26-7, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành trung ương và 63 tỉnh, thành về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được nhiều bộ, ngành và địa phương tập trung quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời, chất lượng được nâng cao. Chính phủ đã ban hành gần 60 nghị định quan trọng, kịp thời điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước.

Các bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hóa 115 thủ tục hành chính (TTHC), nâng tổng số TTHC được đơn giản hóa lên 3.396 trên tổng số 4.751 TTHC đã được Chính phủ phê duyệt; đánh giá tác động 1.053 TTHC. Các địa phương đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin; bố trí cán bộ, công chức có năng lực làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Các cơ quan hành chính nhà nước đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh, thành đã thành lập xong Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Một số Bộ, ngành, địa phương chủ động, phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai thực hiện thí điểm một số cơ chế mới trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức như: thi tuyển bằng phần mềm máy tính; triển khai xác định vị trí việc làm; thí điểm tổ chức thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; xây dựng tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức hành chính, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức... Bộ Nội vụ đang tập trung nghiên cứu để tới tháng 4/2014 trình Chính phủ phương án đổi mới phương thức thi công chức theo hướng chuyển từ thi viết sang thi trực tuyến trên máy tính, nhằm đảm bảo tối đa tính khách quan, công bằng, nâng cao chất lượng thi tuyển. Mục tiêu đến năm 2015, 100% cơ quan ở Trung ương và 70% các cơ quan ở địa phương thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; sửa đổi, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức; đưa chế độ báo cáo thống kê vào nề nếp, xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức; chú trọng nâng cao chế độ kỷ luật, trật tự kỷ cương hành chính và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ… Các cơ quan hành chính tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, tuyển chọn những người đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, đáp ứng các yêu cầu công việc được giao; thực hiện thí điểm chế độ công chức hợp đồng…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, cải cách chế độ công chức, công vụ phải đi liền với cải cách hành chính. Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước… Bộ Nội vụ khẩn trương triển khai, hoàn thành kế hoạch xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương; triển khai thực hiện phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức  đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

P.V (Tổng hợp)

;
.