Hành vi tham nhũng nào bị xử lý hình sự

Thứ Năm, 05/05/2016, 12:02 [GMT+7]
    Câu hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi tham nhũng nào bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015?
 
    Trả lời: Theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng thì các hành vi tham nhũng được quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, Điều 3, Luật phòng, chống tham nhũng được xác định theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2016).
 
    Cụ thể, Bộ luật hình sự năm 2015 quy định tại Chương XXII, Mục 1: Các tội phạm tham nhũng như sau:
 
    - Tội tham ô tài sản (Điều 353):  Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý có giá trị từ 02 triệu đồng trở lên hoặc dưới 02 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; đã bị kết án về một trong các tội phạm về tham nhũng; chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
 
    - Tội nhận hối lộ (Điều 354): Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ 02 triệu đồng trở lên hoặc dưới 02 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội phạm về tham nhũng; chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; lợi ích phi vật chất cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.
 
    - Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355): Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 02 triệu đồng trở lên hoặc dưới 02 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này; đã bị kết án về một trong các tội phạm về tham nhũng; chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
 
    - Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356): Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 
    - Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 357): Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 
    - Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 358): Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đòi, nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 02 triệu đồng trở lên hoặc dưới 02 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; lợi ích phi vật chất để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm.
 
    - Tội giả mạo trong công tác vì vụ lợi (Điều 359): Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; làm, cấp giấy tờ giả; giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.
Cù Tất Dũng
;
.