Tên văn bản: Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 78/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 17-7-2013
Trích yếu nội dung: Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Loại văn bản: Nghị định
Tệp toàn văn: Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

 

;
Các văn bản khác
.