Tên văn bản: Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: Chính phủ
Ngày ban hành: 22/09/2011
Trích yếu nội dung: Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Loại văn bản: Nghị định
Tệp toàn văn: Nghi_dinh_86_Luat_thanh_tra.docx

 

;
Các văn bản khác
.