Tên văn bản: Nghị định số 120/2006/NĐ-CP, ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: Chính phủ
Ngày ban hành: 20/10/2006
Trích yếu nội dung: Nghị định số 120/2006/NĐ-CP, ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Loại văn bản: Nghị định
Tệp toàn văn: NGHI_DINH_SO_120_CUA_CHINH_PHU.docx
;
.