Tên văn bản: Nghị định 107/2006/NĐ-CP, ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: Chính phủ
Ngày ban hành: 22/09/2006
Trích yếu nội dung: Nghị định 107/2006/NĐ-CP, ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Loại văn bản: Nghị định
Tệp toàn văn: NGHI_DINH_QUY_DINH_XU_LY_TRACH_NHIEM_NGUOI_DUNG_DAU.docx
;
.